consolidation-drainage-systems

Nieskuteczne systemy odprowadzania wód opadowych powodują niestatecznośćskarp. Niestateczność skarp może być spowodowana wypłukiwaniem gruntu (w wyniku naturalnych bądź sztucznych procesów), a także nieskuteczną kontrolą odpływu wód opadowych.

Budowa prostego systemu rowów i kanałów do drenażu wody opadowej jest częstonajskuteczniejszym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać o umocnieniu l/lub uszczelnieniu kanałów, ponieważ mogą one być narażone na erozję.

Nasze skuteczne rozwiązania. Firma Maccaferri stworzyła MacDrain® TD – geokompozyt drenażowy, który z powodzeniem zastępuje żwir w drenażu francuskim albo elementy kaskadowe w drenach liniowych. Ten nowoczesny produkt drenażowy zmniejsza zapotrzebowanie na wydobycie i transport żwiru na miejsce budowy, ograniczając wpływ inwestycji na środowisko. Co więcej, nasze geokompozyty, wytwarzane w warunkach kontroli i zapewnienia jakości, przebadane w laboratoriach, oferują znane i gwarantowane właściwości hydrauliczne, w odróżnieniu od tradycyjnych drenów żwirowych.

Produkty

need more information maccaferri