snow-fences-and-avalanche

Zabezpieczenia przeciwlawinowe. Mieszkańcy obszarów górskich od zawsze narażeni byli na niebezpieczeństwo zejścia lawiny. Życie w obszarze zagrożenia doprowadziło do
kolejnych prób zmniejszenia tego ryzyka poprzez rozwój coraz bardziej skomplikowanych systemów.

Wzrastające zagrożenie lawinowe. Wylesianie oraz rozwój infrastruktury turystycznej w obszarach górskich doprowadziły do zniknięcia naturalnych barier chroniących przed konsekwencjami niestabilności pokrywy śnieżnej. Tymczasem zmiany w sposobie funkcjonowania tych regionów wymagają coraz pewniejszego zabezpieczenia elementów infrastrukturalnych, takich jak kurorty narciarskie, obszary mieszkaniowe, drogi czy linie kolejowe.

Bariery przeciwlawinowe Maccaferri pozwalają w znacznym stopniu zmniejszyć zagrożenie lawinowe.

Zatrzymanie lawiny u źródła. Bariery przeciwlawinowe Maccaferri zostały zaprojektowane tak, aby stabilizować pokrywę śnieżną w miejscu tworzenia się lawin – lawina zostaje
zatrzymana jeszcze przed zejściem. Obciążenie wywierane przez pokrywę śnieżną przenoszone jest przez barierę, a następnie przekazywane do podłoża za pomocą systemu kotew i słupów. Elastyczność barier przeciwlawinowych Maccaferri pozwala zmniejszyć obciążenia wywierane na konstrukcję, dzięki czemu jej montaż jest łatwiejszy. Obciążenie konstrukcji uzależnione jest od kąta nachylenia stoku, grubości pokrywy śnieżnej, warunków środowiskowych oraz odsłonięcia stoku.

Zapotrzebowanie na kilka linii obrony. Bariera musi być umieszczona tam, gdzie tworzą się lawiny. Może się okazać, że konieczna jest instalacja kilku rzędów barier, powyżej lub poniżej niebezpiecznego miejsca. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się strefy ścinania, a w konsekwencji – przemieszczaniu się mas śnieżnych.

Aprobata SFISAR. Bariery Maccaferri o wysokości do 4,5 m posiadają certyfikat Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badawczego ds. Śniegu i Lawin (SFISAR) z siedzibą
w Davos – „Szwajcarskie Wytyczne ds. konstrukcji przeciwlawinowych w miejscach tworzenia się lawin”, 2006.

Produkty

need more information maccaferri