Zbrojenie gruntów zastoiskowych i odpadów

Home > Rozwiąznia > Zbrojenie gruntów zastoiskowych i odpadów

Zbrojenie gruntów zastoiskowych i odpadów

Zwiększanie pojemności składowisk odpadów w zaludnionym świecie. Przy stale rosnącej liczbie ludności na świecie, ludzkość produkuje coraz więcej odpadów. Problem komplikują trudności ze znalezieniem nowych miejsc na składowanie odpadów i niebezpiecznych materiałów. Z tego punktu widzenia technologie zwiększające objętość składowisk odpadów są korzystne dla środowiska jednocześnie pozwalając operatorom składowisk zaoszczędzić pieniądze.

Zwiększanie objętości przy jednoczesnej redukcji kosztów. Firma Maccaferri posiada doświadczenie w skutecznej budowie konstrukcji z gruntu zbrojonego, w których materiał odpadowy przeznaczony do zdeponowania wykorzystywany jest jako materiał konstrukcyjny do wzniesienia zbrojonego nasypu. Geosiatki ParaGrid®, ParaLink® i MacGrid® były stosowane przynosząc pozytywne rezultaty zarówno w kwestii zwiększenia objętości składowiska (które na tej samej powierzchni może mieć aż trzykrotnie większą objętość) i redukcji kosztów.

Unikalne produkty Maccaferri przeciw geotechnicznej niestateczności. Te same produkty nadają się również do zbrojenia obwałowań wokół składowisk. Obwałowania wykonywane zazwyczaj z gruntów spoistych mogą mieć tendencję do niestateczności. Problemy ze statecznością można rozwiązać poprzez zastosowanie unikalnej geosiatki drenującej ParaDrain®, która nie tylko zbroi grunt, ale także redukuje ciśnienie porowe w gruncie spoistym dzięki wbudowanym kanalikom drenującym umieszczonym na powierzchni geosiatki. Zastosowanie stromych obwałowań i skarp kwatery składowiska z gruntu zbrojonego pozwala na zwiększenie objętości dostępnej do składowania odpadów, co nie byłoby możliwe w przypadku skarp niezbrojonych.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.