Ściany oporowe i skarpy z gruntu zbrojonego

Home > Rozwiąznia > Ściany oporowe i skarpy z gruntu zbrojonego

Ściany oporowe i skarpy z gruntu zbrojonego

Image

Wyzwania związane z nachyleniem skarpy. Zwiększenie kąt nachylenia skarpy do wartości większej od kąta tarcia wewnętrznego może prowadzić do utraty stateczności. Przypadki takie występują gdy podcina się skarpy w celu wybudowania nowej drogi albo dla uzyskania miejsca pod rozbudowę na terenach pochyłych. Poprawa pracy gruntu przez zbrojenie geosiatką. Zastosowanie zbrojenia w postaci geosiatki umożliwia pracę gruntu w warunkach wykraczających poza naturalną zdolność gruntu niezbrojonego. Dzięki zbrojeniu grunt może przenosić większe obciążenia i formować skarpy o większych kątach nachylenia. Geosiatki są umieszczane poziomo w kolejnych zagęszczonych warstwach gruntu, zbrojąc go dzięki swojej dużej wytrzymałości na rozciąganie, niskiej odkształcalności i dobrej współpracy na styku z gruntem.

Skarpy na gruncie słabonośnym lub na obszarach czynnych sejsmicznie. Nasze skarpy i konstrukcje z gruntu zbrojonego idealnie nadają się do wznoszenia na gruntach słabonośnych ponieważ są odporne na różnice osiadań w stopniu znacznie większym niż konstrukcje sztywne. Zalety te są korzystne również na obszarach aktywnych sejsmicznie, na których nasze konstrukcje niejednokrotnie były wystawione na oddziaływania trzęsienia ziemi. Nasze rozwiązania wspierają zrównoważony rozwój. Niezrównana oferta firmy Maccaferri w zakresie zbrojeń geosiatkami, w tym MacGrid® WG, ParaGrid® czy ParaLink®, zwiększa możliwości wykorzystania materiałów pozyskanych z wykopów jako zasypki do nasypów z gruntu zbrojonego. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie wywozu i przywozu gruntów nasypowych a dzięki temu promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcja zanieczyszczenia powietrza przez samochody ciężarowe.

Image

Potencjalne redukcje kosztów. Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów z wykopów przy zbrojeniu geosiatkami można znacząco zmniejszyć koszty danego projektu. Nasi inżynierowie zaczynając z klientem pracę nad zbrojeniem nasypu zawsze rozważają możliwość wykorzystania gruntów rodzimych i optymalizacji kosztów. Konstrukcje hybrydowe zwiększają opłacalność i funkcjonalność. Bazując na umiejętnościach i doświadczeniu w tego typu rozwiązaniach, a także na oprogramowaniu MACSTARS, jesteśmy w stanie łączyć geosiatki z innymi systemami, jak np. Terramesh® czy Green Terramesh®, by stworzyć konstrukcje hybrydowe przynoszące dodatkowe oszczędności i ułatwiające realizację projektu. Dumni z doświadczenia w budowaniu gigantycznych konstrukcji. Techniczna, specjalistyczna wiedza cechująca firmę Maccaferri, pozwala z powodzeniem budować ogromne konstrukcje. Realizowane przez nas skarpy z gruntu zbrojonego mają przeważnie ponad 30 metrów wysokości. W dorobku firmy znajdują się projekty i wybudowane konstrukcje mierzące ponad 70 metrów. Są to prawdopodobnie najwyższe tego typu budowle, pośród wszystkich dostawców geosyntetyków do zbrojenia. Wprowadzanie roślinności na skarpy zbrojone. Gdy klienci wymagają, aby ich skarpa była „zielona”, duże znaczenie ma roślinność na wykończonej skarpie z gruntu zbrojonego. Firma Maccaferri jest w stanie pomóc w doborze odpowiedniej mieszanki nasion czy produktów do ochrony wierzchniej warstwy skarpy przed erozją. Nieco bardziej formalną i miejską estetykę oferuje system segmentowych ścian oporowych z drobnowymiarowych bloczków betonowych MacWall®, stawianych przy zbrojonym gruncie. System ten łączy w sobie wygląd ścian murowanych z technologiczną pewnością gruntu zbrojonego. Takie rozwiązanie podnosi wydajność i skuteczność konstrukcji, a także zmniejsza koszty projektu. Gwoździowanie gruntu alternatywą dla zbrojenia skarp. Tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie zbrojenia skarpy ze względu na brak miejsca, można stosować gwoździowanie gruntu. Gwoździe gruntowe zapewniają ogólną stateczność skarpy a geomaty MacMat® R zabezpieczają powierzchnię skarpy pomiędzy głowicami gwoździ. Nasze skarpy i konstrukcje z gruntu zbrojonego są stosowane na autostradach, w nasypach kolejowych i innych nieruchomościach na całym świecie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.