Przykrycia osadów dennych

Home > Rozwiąznia > Przykrycia osadów dennych

Przykrycia osadów dennych

Problemy z zanieczyszczonymi osadami dennymi. Zanieczyszczone osady denne pojawiają się na dnie cieków wodnych, ujść rzek i mórz w pobliżu zakładów przemysłowych. Te pozostałości podziałalności przemysłowej mogą być potencjalnie szkodliwe o ile nie zostaną odpowiednio zabezpieczone. Jedną z technik rekultywacji osadów jest bagrowanie i wymiana gruntu, jednak z techniką tą wiąże się wiele ryzyk i dużych kosztów.

Nowa technika przykrywania na miejscu. Nowa technika polega na podwodnym przykrywaniu zanieczyszczonych osadów in situ. W metodzie tej nie ma konieczności wydobywania i unieszkodliwiania zanieczyszczonego urobku w innym miejscu. Do odizolowania zanieczyszczonych osadów od otoczenia stosuje się nieprzepuszczalne membrany, piaski, żwiry i ochronne warstwy przeciwerozyjne.

Rozważanie odnośnie odpowiedniego rozwiązania. Dobór odpowiedniego rozwiązania wymaga często połączenia wielu dziedzin: geotechniki, hydrodynamiki, prawa, charakterystyki osadów i znajomości sposobów wykorzystania dróg wodnych. Kompletna analiza powinna też uwzględniać potencjalne zmiany w transporcie przybrzeżnym i erozji w danym regionie. Nasze filtry rekultywacyjne oraz materace uszczelniające znajdują zastosowanie wprojektach związanych z rekultywacją i przykrywaniem zanieczyszczonych osadów dennych.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.