Odwodnienia pionowe

Home > Rozwiąznia > Odwodnienia pionowe

Odwodnienia pionowe

Image

Zarządzanie wodąspływową lub z powierzchni freatycznych w gruncie jest jednym z najważniejszych aspektów wpływających na długoterminowe właściwości konstrukcji. Znaczenie zarządzania odpływem wody. Nadmiar lub niekontrolowana woda w gruncie może go osłabiać, powodując liczne problemy. Odprowadzanie wód opadowych oraz wód gruntowych to jeden z najważniejszych czynników wpływających na długoterminową pracę gruntu i konstrukcji z nim powiązanych.

Nieadekwatność tradycyjnych drenaży żwirowych. Konieczność zapewnienia skutecznego drenażu za konstrukcjami (betonowe ściany oporowe, palisady, ściany szczelinowe i obiekty stykające się z warstwami gruntu) jak również w skarpach jest powszechnie znana jednak często niedopilnowana. Często stosowane są tradycyjne drenaże żwirowe, niepotrzebnie zajmujące dużo miejsca, bez prawdziwego zrozumienia ich zdolności do odprowadzania wody.

Nasze opłacalne, zaawansowane technicznie i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Nasza szeroka oferta geokompozytów MacDrain® to opłacalna i bardziej zaawansowana technicznie alternatywa dla tradycyjnych drenów żwirowych. MacDrain® umożliwia swobodny przepływ z sąsiadujących z nim gruntów. Poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie drenów żwirowych można ograniczyć wydobycie żwiru i jego transport ciężarówkami na miejsce budowy, zmniejszając negatywny wpływ budowy na środowisko. Dobór odpowiedniej działania. Proces wyboru rozpoczyna sie od obliczeń w programie MacFLOW w celu wyznaczenia spodziewanego przepływu wody i obciążeń. Nasza wiedza i doświadczenie produkcyjne pozwalają nam dobierać różne kombinacje filtrów i rdzeni drenażowych, w celu zidentyfikowania produktu najlepiej odpowiadającemu konkretnemu zastosowaniu. Pozwala to zachować równowagę między techniczną i finansową stroną przedsięwzięcia. Szybkość, efektywność, oszczędność. Geokompozyty MacDrain® wytwarzane w warunkach zakładowej kontroli produkcji i przebadane w laboratorium mogą skutecznie zastępować tradycyjny drenaż żwirowy, oferując szybszą instalację, mierzalną skuteczność i zmniejszenie kosztów budowy.

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w Twoim kolejnym projekcie.

This site is registered on wpml.org as a development site.