Drenaż powierzchniowy i poziomy

Home > Rozwiąznia > Drenaż powierzchniowy i poziomy

Drenaż powierzchniowy i poziomy

Image

Drenaż powierzchniowy i poziomy to skuteczna technika konsolidacji gruntu osłabionego obecnością wody. Usunięcie wody poprzez wstawienie odpowiedniej ścieżki odwadniającej może zapewnić długoterminową poprawę tej gleby. Tradycyjnie do odwadniania używano żwiru i innych kruszyw naturalnych, jednak materiał ten może nie dawać długoterminowego efektu.

Nowoczesnym rozwiązaniem jest wykorzystanie geokompozytu drenażowego MacDrain®, który odprowadza wodę w gruncie z jednego miejsca w drugie. Geowłóknina przymocowana do rdzenia drenażowego z jednej lub obu stron chroni rdzeń lub rury drenażowe przed zapchaniem gruntem lub innymi materiałami. Zaprojektowany, aby zastąpić tradycyjne, naturalne materiały drenażowe, takie jak żwir lub piasek.

Image

Dobór odpowiedniego poziomego lub powierzchniowego geokompozytu drenażowego MacDrain® zależy od wielu czynników:

– przewidywane obciążenie

– przewidywana wymagana zdolność przepływu

– rodzaj materiału/gruntu, który będzie odwadniany (czysty, zanieczyszczony itp.)

– gradient hydrauliczny

– powierzchnia terenu, który będzie odwadniany

Wykorzystując nowoczesny program obliczeniowy MacFLOW pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z odprowadzaniem wód opadowych, konsolidacji gruntów i ograniczania osiadań. Najlepsze rozwiązanie powinno uwzględniać nie tylko aspekty techniczne i ekonomiczne, ale również prędkość i wydajność instalacji.

This site is registered on wpml.org as a development site.