Drenaż powierzchniowy i poziomy

Home > Rozwiąznia > Drenaż powierzchniowy i poziomy

Drenaż powierzchniowy i poziomy

Image

Drenaż powierzchniowy i poziomy to skuteczne techniki konsolidacji gruntów osłabionych przez zawartą w nich wodę. Odwodnienie poprzez wprowadzenie uprzywilejowanej ścieżki filtracji, może korzystnie wpływać na właściwości gruntu w długim okresie czasu. Tradycyjnie do odwadniania używano żwiru i innych kruszyw naturalnych. Właściwości hydrauliczne żwiru mogą jednak być nieznane lub mogą pogarszać się w czasie.

Nowoczesne rozwiązania i materiały. Nowoczesnym rozwiązaniem jest wykorzystanie geokompozytu drenażowego. MacDrain® odprowadza wodę w gruncie z jednego miejsca w drugie. Geotekstylia przymocowane z jednej lub z dwóch stron geokompozytu chronią rdzeń drenarski i/lub rury drenarskie przed zakolmatowaniem gruntem lub innymi materiałami. Zostały zaprojektowane pod katem zastąpienia tradycyjnych, naturalnych materiałów drenażowych takich jak żwir lub piasek.

Image

Aspekty do uwzględnienia. Dobór odpowiedniego poziomego lub powierzchniowego geokompozytu drenażowego MacDrain® zależy od wielu czynników: – przewidywane obciążenie – przewidywana wymagana zdolność przepływu – rodzaj materiału/gruntu, który będzie odwadniany (czysty, zanieczyszczony itp.) – gradient hydrauliczny – powierzchnia terenu, który będzie odwadniany Nowoczesne oprogramowanie do rozwiązywania problemów gospodarki wodnej. Wykorzystując nowoczesny program obliczeniowy MacFLOW pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów odprowadzania wód opadowych, konsolidacji gruntów i ograniczania osiadań. Najlepsze rozwiązanie powinny uwzględniać nie tylko aspekty techniczne i ekonomiczne ale również prędkość i wydajność instalacji.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.