Drenaż podbudowy i nawierzchni

Home > Rozwiąznia > Drenaż podbudowy i nawierzchni

Drenaż podbudowy i nawierzchni

Image

Odwadnianie dla zwiększenia wydajności. Woda zawarta wewnątrz, poniżej lub w pobliżu torowiska albo nawierzchni może powodować ich osłabienie. Skuteczne odprowadzenie wody może poprawić warunki pracy podtorza lub nawierzchni drogowej. Rozpoznanie różnych wymagań. Oczekiwania w stosunku do konstrukcji będą inne wobec nawierzchni nieutwardzonej w klimacie monsunowym oraz inne wobec nawierzchni asfaltowej w regionie narażonym na zamarzanie gruntu.

Nowoczesne rozwiązania wgłębnych odwodnień liniowych przy drogach i torach. Tradycyjny drenaż żwirowy można zastępować współczesnymi alternatywami: geokompozytem MacDrain® i MacDrain® TD. Geokompozyty te pozwalają na zmniejszenie zakresu niezbędnych wykopów, ograniczanie potrzebnej zasypki i kosztów. Dobór odpowiedniego geokompozytu MacDrain® zależy od: jego umiejscowienia w nawierzchni materiałów, z którymi będzie miał styczność wymaganej zdolności przepływu

Image

Dreny przylegają zazwyczaj do autostrad, gdzie wody opadowe zbierane są w podłużnych rowach drenażowych. W miejscach, w których zwierciadło wody gruntowej znajduje się blisko powierzchni, poniżej drogi stosuje się poziomą warstwę drenażową odprowadzającą wodę z podbudowy drogi. Opłacalne i zaawansowane technicznie zaawansowane rozwiązania. Nasza szeroka oferta geokompozytów MacDrain® to opłacalna i bardziej zaawansowana technicznie alternatywa dla tradycyjnych drenów żwirowych. MacDrain® umożliwia swobodny przepływ z sąsiadujących z nim gruntów. Naszym celem jest optymalizacja rozwiązań. Geotekstylia lub geomembrany połączone z rdzeniem drenażowym po jednej lub po obu stronach stanowią filtr, warstwę separacyjną lub ochronną dla rdzenia. Ich działanie jest proste – zabezpieczają przed zatkaniem rdzenia cząstkami gruntu. Stosując kombinacje różnych geotekstyliów z różnymi rdzeniami drenażowymi dążymy do opracowania najlepszego produktu stosownie do specyfiki danego projektu, aby sprostać wszystkim wymogom technicznym i budżetowym. Sprawdzone rozwiązania dla zwiększenia skuteczności i ograniczenia wpływu na środowisko. Geokompozyty MacDrain® wytwarzane w warunkach zakładowej kontroli produkcji i przebadane w laboratorium mogą skutecznie zastępować tradycyjny drenaż żwirowy, oferując szybszą instalację, mierzalną skuteczność i zmniejszenie kosztów budowy. Dodatkowo, poprzez zmniejszenie ilości transportowanego żwiru, geokompozyty wpływają na ograniczenie negatywnego wpływu budowy na środowisko.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.