Debris-flow-barriers

Czym spowodowane są spływy gruzowe i płytkie osuwiska? Spływy gruzowe i płytkie osuwiska to upłynnione masy różnego rodzaju materiału – od drobnych cząstek po wielkie głazy i gałęzie drzew. Powstają na zboczach, na których zbiera się nadmiar wody, np. wody opadowej czy polodowcowej. Niebezpieczeństwo spływu gruzowego jest większe na nieosłoniętych zboczach, z których zniknęła roślinność bądź inne zabezpieczenie, czy to wskutek pożaru czy działania celowego.

Zwiększone występowanie tych zjawisk w przyszłości. Spływami gruzowymi często kieruje topografia terenu. Niekontrolowane, mogą powodować szkody w infrastrukturze lub tamować cieki wodne, co prowadzi do dużych zniszczeń. Meteorolodzy przewidują, że zmiany klimatu doprowadzą do wzrostu opadów w wielu obszarach na świecie, co z pewnością wpłynie na częstotliwość występowania spływów gruzowych i płytkich osuwisk.

Wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu problemów. Firma Maccaferri od lat dostarcza rozwiązania zapobiegające spływom gruzowym. W poprzek nieosłoniętego zbocza często umieszcza się gabiony i materace Reno, by stworzyć konstrukcje jazopodobne, które zapobiegają powstawaniu spływów gruzowych lub powstrzymują je.
Podobnie jak w przypadku jazów na ciekach wodnych, tak i tu gabiony, stworzone z podwójnie splatanej siatki stalowej, stanowią mocne, długotrwałe rozwiązanie problemu powstawania spływów gruzowych. Gabiony Maccaferri charakteryzują się dużą wytrzymałością, a gdy obciążenie gruzu staje się zbyt duże, można je opróżnić, wykorzystując sprzęt do prac wykopaliskowych.

Konstrukcje gabionowe sprawdzają się w miejscach gwarantujących odpowiedni dla montażu dostęp i obszar.

Rozwiązania Maccaferri w trudnych przypadkach. Jeśli montaż gabionów nie jest możliwy, firma Maccaferri oferuje bariery przeciwrumowiskowe. Bariery montowane są na przewidywanej drodze spływu lub osuwiska, często w wąwozach, kanałach czy korytach na zboczu. Są tak dopasowane, by odpowiadać wielkości projektu, rodzajowi rumowiska i
przewidywanej objętości spływu.

Podobieństwa i różnice między barierami przeciwrumowiskowymi a przeciwodłamkowymi. Oferowane przez firmę Maccaferri bariery przeciwrumowiskowe są
podobne do barier przeciwodłamkowych, jednak zawierają dodatkowe elementy pochłaniające energię i różnią się pod względem geometrycznym. W siatce przechwytującej
stosuje się kombinację pierścieni o różnej średnicy. Siatki pierścieniowe sprawdzają się doskonale w tego typu konstrukcjach, ponieważ posiadają naturalną właściwość pochłaniania energii, zanim zostanie ona przekazana rozpraszaczom energii. Siatki z pierścieniami o dużej średnicy umieszcza się najniżej, by woda i drobny materiał mogły spływać dalej. Górna część bariery składa się za to z siatek o pierścieniach mających mniejszą średnicę.

Rozwiązania z zaplanowanym okresem użytkowania. Bariery zostały zaprojektowane tak, by można je było zdjąć, kiedy na odkrytym zboczu znowu pojawi się roślinność. W ten sposób podłoże pozostaje nienaruszone. Bariery mogą być zamontowane ponownie, jeśli pojawi się ryzyko ponownego spływu gruzowego w przyszłości.

Produkty

need more information maccaferri