Gabion Sack

Walce gabionowe to cylindryczne kosze wykonane z podwójnie splatanej sześciokątnej siatki stalowej.

Cylindryczne kosze wypełniane są kamieniami na miejscu budowy, a następnie szczelnie zamykane. Powstałe w ten sposób walce wykorzystywane są do ochrony przeciwerozyjnej brzegów rzek, filarów mostów lub w nagłych sytuacjach wymagających szybkiej ochrony przez skutkami erozji wodnej. Walce gabionowe umieszczane są we właściwym miejscu przy pomocy odpowiedniego sprzętu lub ułożone jeden na drugim w celu utworzenia zwartej konstrukcji skalnej.

Siatka wykonana jest z wysokiej jakości stalowego drutu pokrytego grubą warstwą cynku lub ze stopu cynku, zapewniającą długi okres użytkowania. W szczególnie agresywnym środowisku, a także tam, gdzie wymagany jest dłuższy okres użytkowania, drut pokryty jest dodatkową, ochronną powłoką polimerową.

Walce gabionowe podczas produkcji wyposażane są w stalowe druty zbrojące, które ułatwiają zamykanie podczas montażu. Aby wzmocnić konstrukcję, wszystkie brzegi wzmacniane są drutem o średnicy większej niż średnica drutu w siatkach.

W odpowiedzi na potrzeby tych projektów, gdzie  dostępne na rynku, tradycyjne siatki powlekane PCW  nie spełniają wyższych wymagań środowiskowych i technicznych, firma Maccaferri dodała do swojej oferty  powłok ochronnych – powłokę polimerową.

Siatka wykorzystywana do produkcji walców gabionowych wytwarzana jest w fabrykach Maccaferri na całym świecie. W wielu zakładach system zarządzania i produkcji posiada certyfikat zgodności z ISO 9001. W wybranych fabrykach siatka gabionowa produkowana jest zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011 i posiada oznakowanie CE zgodne z ETA-08/0282. System zarządzania i produkcji posiada certyfikat zgodności z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 (wymagania odnośnie systemów zarządzania środowiskowego).

Lokalny przedstawiciel Maccaferri może udzielić bardziej szczegółowych informacji dotyczących certyfikacji i zgodności w danym regionie.

need more information maccaferri