case study pic 4

RoadMesh® to płaska siatka przeznaczona do zbrojenia konstrukcji nawierzchni asfaltowych. Umieszcza się ją w górnych warstwach nawierzchni. Mieszanka asfaltowa zbrojona siatką RoadMesh® ma większą trwałość zmęczeniową, a zatem w nawierzchni rzadziej pojawiają się zniszczenia, a co za tym idzie rzadziej zachodzi potrzeba jej wymiany.

Siatka RoadMesh®zapewnia wzmocnienie boczne mieszanki asfaltowej, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na koleinowanie i fałdowanie. RoadMesh® przenosi, a także zmniejsza silne naprężenia rozciągające, których źródłem są spękania odbite i/lub ruch drogowy.

Siatka RoadMesh® wykonana jest z podwójnie zaplatanej siatki stalowej o sześciokątnych oczkach, w którą wplecione są zbrojenia poprzeczne, stanowiące integralną część produktu. Siatkę rozwija się i odpowiednio zabezpiecza przed ułożeniem wierzchnich warstw asfaltu. Siatka RoadMesh® wykonana jest z wysokiej jakości drutu stalowegopokrytego grubą warstwą cynku, która zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją.

Dzięki trójwymiarowej strukturze RoadMesh® niejako zaczepia się w łączonych warstwach, które dokładnie pokrywają każdy drut siatki. Tak ścisłe połączenie pozwala na natychmiastowe i optymalne przenoszenie obciążeń z nawierzchni na zbrojenie.

Podobnie jak geosiatki poliestrowe lub geosiatki MacGrid® AR z włókien szklanych siatka RoadMesh® spowalnia powstawanie spękań odbitych. RoadMesh® wyróżnia się jednak tym, że dodatkowo zbroi nawierzchnię strukturalnie – dlatego też może być wykorzystywana do budowy nowych dróg, a nie tylko do odnawiania nawierzchni.

need more information maccaferri