macTex

MacTex® geowłókniny i geokompozyty

MacTex® AR

MacTex® AR jest stosowany w nawierzchniach jako membrana uszczelniająca i redukująca naprężenia w obrębie nawierzchni. MacTex® AR produkowany jest z geowłókniny igłowanej, w całości wytwarzanej z polipropylenowych włókien ciętych. Polipropylen zachowuje swoje właściwości w zakresie pH od 2 do 13. MacTex® AR jest odporny na UV, biodegradację, gnicie i naturalnie występujące kwasy i zasady.

MacTex® C2

MacTex® C2 to wytrzymały, dwukierunkowy geokompozyt składający się z dzianej geotkaniny poliestrowej oraz geowłókniny filtracyjnej. Geotkanina produkowana jest poprzez mechaniczne zapętlanie włókien przy zastosowaniu dziewiarek osnowowych. Geokompozyt pełni funkcję separacyjną i zbrojącą. MacTex® C2 posiada również pewną ograniczoną przepuszczalność w płaszczyźnie geokompozytu.

MacTex® H

MacTex® H to geowłóknina wysokiej jakości produkowana z pierwotnych włókien polipropylenowych o wysokiej wytrzymałości, zespolonych w procesie igłowania i kalandrowania. Produkt nadaje się do wszystkich typowych zastosowań geowłóknin, w funkcji filtracyjnej i separacyjnej.

MacTex® N

MacTex® N to geowłóknina wysokiej jakości, produkowana z pierwotnych włókien polipropylenowych o wysokiej wytrzymałości, zespolonych jedynie w procesie igłowania. Produkt nadaje się do wszystkich typowych zastosowań geowłóknin, w funkcji filtracyjnej i separacyjnej.

MacTex® P

MacTex® P to geowłóknina wysokiej jakości, produkowana z pierwotnych włókien polipropylenowych o wysokiej wytrzymałości, zespolonych w procesie igłowania i kalandrowania. Produkt nadaje się do wszystkich typowych zastosowań geowłóknin, w funkcji filtracyjnej i separacyjnej. Dodatkowo grubość i masa geowłókniny MacTex® P czynią ją szczególnie przydatną jako ochrona dla geomembran wykorzystywanych na składowiskach odpadów.

Geotkaniny MacTex®

MacTex® W1

Geotkaniny MacTex® W1 produkowane są poprzez przeplatanie polipropylenowych taśm w kierunku wątku                 i osnowy. Najczęściej wykorzystywane są do ogólnego wzmacniania gruntu wtedy, gdy potrzebne jest zapewnienie funkcji wzmocnienia i separacji.

MacTex® W2

Geotkaniny MacTex® W2 produkowane są poprzez przeplatanie, w kierunku wątku i osnowy, taśm z poliestru o wysokiej wytrzymałości. Te wytrzymałe geotkaniny stosowane są do zbrojenia gruntu. Wykonane  z poliestru  są zdecydowanie bardziej odporne na pełzanie niż w przypadku geotkaniny wykonanej z polipropylenu, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w długookresowych konstrukcjach.

MacTex® EC

Geotkaniny MacTex® EC wykonane są z wysoko wytrzymałych taśm polipropylenowych. Stosowane są do utrzymywania humusu w konstrukcjach z gruntu zbrojonego geosiatką, z wywiniętym licem. Geotkaninę         MacTex® EC umieszcza się bezpośrednio za licem z wywiniętej geosiatki w celu zapobieżenia wysypywaniu się zasypki przez oczka siatki zbrojącej. Otwory w geotkaninach MacTex® EC są małe i pokryte powłoką PVA tak, aby ich wielkość była jednakowa.

MacTex® HF

Geotkaniny MacTex® HF produkowane są poprzez przeplatanie w kierunku wątku i osnowy przędzy monofilamentowej z pierwotnego HDPE. W procesie produkcji nie wykorzystuje się materiałów z recyclingu zużytych resztek.

Tkanina ta została specjalnie zaprojektowana do używania jako filtr w systemach drenażu podstawy składowiska odpadów oraz w innych specjalnych zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka odporność chemiczna        oraz występuje duże ryzyko kolmatacji.

need more information maccaferri