FR-EP-MacMat_

Macmat® R to geomata składająca się z przestrzennego układu niedegradowalnych, wzajemnie połączonych w miejscach styku włókien syntetycznych, odpornych na promieniowanie UV. Włókna są ekstrudowane na podwójnie splataną siatkę stalową, o oczkach sześciokątnych. Zbrojąca siatka stalowa posiada właściwości techniczne przewyższające wymagania normy EN 10223-3. Drut siatki jest pokryty grubą powłoką galwaniczną, a dla zapewnienia większej ochrony, może być pokrytydodatkową powłoką polimerową.

Geomaty MacMat® R stosuje się do zabezpieczania skarp narażonych na erozję. MacMat®R zastosowana na skarpie, tworząc środowisko sprzyjające wzrostowi roślinności przez matę,
powoduje natychmiastowe zwiększenie odporności skarpy na erozję. Po instalacji geomaty na skarpie w przestrzennej strukturze maty, za pomocą szczotek, umieszcza się wysokiej jakości glebę urodzajną.

Geomaty MacMat® R wykorzystywane są również w ciekach wodnych w celu zapewnienia ochrony przed erozją wodną. Matę przytwierdza się do podłoża odpowiednimi szpilkami / kołkami, w zależności od specyfiki projektu. Najczęstszym zastosowaniem MacMat® R są skarpy gwoździowane. Gwoździe gruntowe zapewniają wgłębną stateczność gruntu, a geomaty MacMat®R zabezpieczają powierzchnię skarpy i stabilizują grunt pomiędzy głowicami gwoździ.

need more information maccaferri