MacDrain

MacDrain® C

MacDrain® C to geokompozyt drenażowy (GCD) do drenażu powierzchniowego. Wykonany jest poprzez połączenie polimerowego rdzenia z geotkaniną filtracyjną, która może również pełnić funkcję separacyjną lub ochronną. Geokompozyt jest nieprzepuszczalny w kierunku prostopadłym do powierzchni, ponieważ rdzeń wykonany jest          z arkusza HDPE z wytłaczanymi wypustkami.

MacDrain® M

MacDrain® M to geokompozyt drenażowy (GCD) do drenażu powierzchniowego. Składa się z trójwymiarowej maty drenażowej z ekstrudowanych, polimerowych włókien monofilamentowych, umieszczonej pomiędzy dwiema geowłókninami filtracyjnymi połączonymi termicznie z rdzeniem. Geowłókniny mogą również pełnić funkcję separacyjną lub ochronną. Powierzchnia rdzenia jest obustronnie pofałdowana w stożki.

MacDrain® N

MacDrain® N to geokompozyt drenażowy do drenażu powierzchniowego. Składa się z georusztu (geosiatki) drenażowego z HDPE, laminowanego z jednej strony membraną PE, z drugiej strony geowłókniną.                  MacDrain® N może być stosowany w funkcji drenażowej, separacyjnej lub ochronnej. Rdzeń drenażowy ma postać dwóch zestawów równoległych żeber HDPE wzajemnie poprzeplatanych w taki sposób, że powstają oczka w kształcie rombów.

MacDrain® W

MacDrain® W to geokompozyt drenażowy do drenażu powierzchniowego. Składa się z przestrzennego rdzenia drenażowego z ekstrudowanych włókien monofilamentowych, obustronnie laminowanego geowłókninami filtracyjnymi. Geowłókniny mogą również pełnić funkcję separacyjną lub ochronną. Powierzchnia rdzenia drenażowego jest pofałdowana w kształt litery “W”, z podłużnymi, równoległymi do siebie kanalikami drenażowymi.

MacDrain® TD

MacDrain® TD to geokompozyt drenażowy do drenażu pionowego przy odwodnieniach liniowych. Składa się            z trójwymiarowej maty drenażowej z ekstrudowanych włókien monofilamentowych, umieszczonej pomiędzy dwiema geowłókninami filtracyjnymi  połączonymi termicznie z rdzeniem. Geowłókniny mogą również pełnić funkcję separacyjną lub ochronną. Powierzchnia rdzenia jest obustronnie pofałdowana w stożki.                               Przy dolnej krawędzi MacDrain® TD znajduje się rękaw z geowłókniny umożliwiający łatwą instalację polimerowej rury drenażowej, w celu błyskawicznego wykonania drenażu podobnego do drenażu francuskiego. Rozwiązanie to często wykorzystuje się wzdłuż autostrad i linii kolejowych, w celu zapewnienia niezawodnego drenażu pionowego, liniowego.

need more information maccaferri