FlexMac

Gabiony powodziowe FlexMac® DT

Gabiony powodziowe FlexMac® DT wykorzystywane są jako szybka w montażu bariera przeciwpowodziowa.              Służą również do podwyższania nasypów oraz jako podparcie w pracach tymczasowych.

Składają się z wielokomorowej konstrukcji wykonanej z podwójnie splatanej sześciokątnej siatki stalowej.              Siatka wzmacniana jest pionowymi prętami stalowymi, a wewnątrz wyłożona jest geowłókniną.

Konstrukcja komorowa wypełniana jest na miejscu lokalnie dostępnymi materiałami w celu zapewnienia bariery przed rosnącym poziomem wody lub podparcia wykopów podczas prac tymczasowych.

Elementy FlexMac® DT są ze sobą połączone wzdłuż zszywkami tak, aby osiągnąć odpowiednią długość.

Podwójnie splatana sześciokątna siatka stalowa łączy w sobie wytrzymałość i elastyczność. Dzięki temu idealnie sprawdza się w miejscach występowania nierównomiernego osiadania, gdzie zastosowanie sztywniejszych rozwiązań nie jest tak wydajne. Kiedy gabiony FlexMac® spełnią już swoją rolę w sytuacji awaryjnej, mogą zostać użyte ponownie. W tym celu należy ostrożnie podnieść je i pozwolić, aby wysypał się wypełniający je materiał.       To, czy operacja przebiegnie pomyślnie zależy od tego, jakiego początkowo użyto wypełnienia oraz w jakim stanie były gabiony po użyciu.

Gabiony powodziowe FlexMac® W

Gabiony powodziowe FlexMac® W wykorzystywane są w podobnych celach, co FlexMac®DT, jednak w przypadku mniejszego ryzyka nierównomiernego osiadania.                                                                                                           FlexMac® W jest konstrukcją wielokomorową wykonaną ze zgrzewanej siatki stalowej. Siatka jest wewnątrz wyłożona geowłókniną. Konstrukcja komorowa wypełniana jest na miejscu lokalnie dostępnymi materiałami w celu zapewnienia bariery przed rosnącym poziomem wody lub podparcia wykopów podczas prac tymczasowych. Elementy FlexMac® W są ze sobą połączone wzdłuż zszywkami tak, aby osiągnąć odpowiednią długość.

need more information maccaferri