sub-grade-improvement

Problémy spojené se silnicemi a kolejovými loži z nestmelených vrstev. Podkladní vrstvy přístupové komunikace vybudované z nestmelených materiálů mohou trpět mnoha problémy, které vedou k předčasnému opotřebení komunikace. Jde například o tyto problémy:

  • snížení potřebné únosnosti,
  • nerovnoměrné sedání,
  • vyjíždění kolejí,
  • zamokřené / zcela nasycené zeminy,
  • tloušťka konstrukční vrstvy,
  • málo únosné podloží.

Tyto vlivy byly pozorovány při mnoha aplikacích, včetně kolejových loží, lesních cest, důlních
dopravních cest, stavenišť a parkovacích ploch.

Výztužné geomříže pro zlepšení mechanických vlastností. Vhodně navržené a použité výztuže uložené v nestmelených zrnitých vrstvách zlepšují užitné parametry cesty nebo kolejového lože, prodlužují jejich životnost i intervaly údržby. Výztužné geomříže fungují na základě interakce se zásypovým zrnitým materiálem, čímž zlepšují jeho vlastnosti v porovnání s nevyztuženým stavem.

Současně zvyšují deformační modul a únosnost, což vede k vyšší odolnosti vůči deformacím a vyjíždění kolejí. Výztužné geomříže v podkladních vrstvách zajišťují:

  • vhodnou oporu proti pohybu částic v sypanině – zaklínování sypaniny,
  • vytvoření efektu napnuté membrány.

Zvýšení únosnosti podkladní vrstvy při současném snížení její tloušťky. Vyztužením podkladní vrstvy lze snížit její tloušťku až o třetinu a zlepšit únosnost podloží.

Naše zkušenosti pomáhají vytvářet řešení o nejvyšší hodnotě. Pomocí našeho návrhového softwaru MacREAD dokážeme optimalizovat poměr mezi výztužným geosyntetickým materiálem (geomříže nebo geotextilie) a tloušťkou podkladní vrstvy. Výsledkem je řešení o maximální přidané
hodnotě.

Produkty

need more information maccaferri