Riešenia

Riešenia

Aplikace překrytí zeminou
Aplikace překrytí zeminou
Při pokládání zeminy na plochy s nízkým úhlem vnitřního tření hrozí, že se zemina ze svahu sesune. Tato situace je překvapivě častá a vyskytuje se přiPohľad
star
Bariéry proti ozbrojeným silám
Bariéry proti ozbrojeným silám
Náš snadno a rychle nasaditelný bariérový systém Defencell MAC chrání vojáky poskytováním balistické ochrany, zmírňováním výbuchů a HVM bariér. GabionPohľad
star
Bezpečnostní bariéry
Bezpečnostní bariéry
Bezpečnostní bariéry jsou speciálně navrženy a plánovány tak, aby zabránily vozidlům opustit dálnice nebo železnice a vejít na jinou infrastrukturu, dPohľad
star
Budování nových skládek odpadů na tělese starých skládek
Budování nových skládek odpadů na tělese starých skládek
Místní a státní orgány, které usilují řešit rostoucí problém spojený s likvidací odpadních materiálů, mohou zvážit možnost znovuotevření uzavřených skPohľad
star
Budování skládek odpadů
Budování skládek odpadů
Proč je pevný podklad důležitý Podkladový bariérový systém je nejcitlivější součást systému skládky, neboť musí chránit podloží a podzemní Pohľad
star
Debri Flow bariéry a bariéry proti mělkým sesuvům
Debri Flow bariéry a bariéry proti mělkým sesuvům
Zemitě kamenité toky a mělké sesuvy jsou zkapalněné sesuvy půdy obsahující různé materiály od jemných částic až po velké balvany případně větve stromůPohľad
star
Duny
Duny
Písečné duny nabízejí z hlediska stability pobřeží významnou úlohu a mají obrovskou národní hodnotu. Proto mnohé země realizovaly projekty na rekonstrPohľad
star
Dynamické bariéry
Dynamické bariéry
V určitých případech padání skal nemusí být z technického, topografického nebo ekonomického hlediska opláštění nebo povrchová stabilizace svahů nejlepPohľad
star
Gravitační opěrné konstrukce
Gravitační opěrné konstrukce
Naši odborníci zohledňují více faktorů. Stabilita gravitačních opěrných konstrukcí závisí na správném spolupůsobení gabionových košů a jejich výplně, Pohľad
star
Hráze, propustky a příčné stavby
Hráze, propustky a příčné stavby
Příčné stavby se používají k regulaci vodních toků, které přenášejí pevné částice nebo sedimenty. Tyto stavby brání toku, mění jeho hydraulické choPohľad
star
Hydroizolace nádrží, jezer a kanálů
Hydroizolace nádrží, jezer a kanálů
Hydroizolace nádrží, jezer a kanálů plní mnoho funkcí, ať už jde o vytvoření nádrží pro zachytávání dešťové vody, nebo o zabránění znečištění zeminy kPohľad
star
Konsolidace a vyztužování
Konsolidace a vyztužování
Konsolidace a vyztužování jsou techniky používané ke stabilizaci čelních stěn a výkopů tunelů, které umožňují bezpečný a rychlý postup ražení tunelů oPohľad
star
Konsolidace pomocí drenážních systémů
Konsolidace pomocí drenážních systémů
Eroze povrchových vrstev svahů a jejich nestabilita (v důsledku výstavby nebo přirozenou erozí) může být spojena is neefektivním odvedením dešťové vodPohľad
star
Konstrukce na neúnosném podloží
Konstrukce na neúnosném podloží
Násypy založené na soudržných nebo aluviálních půdách mohou kvůli stlačitelnému charakteru základové půdy konsolidovat. Existuje několik našich řPohľad
star
Mořská akvakultura
Mořská akvakultura
Společnost Maccaferri dodává na míru navržené systémy mořských akvakulturních sítí, které jsou připraveny k instalaci na plošinách a na moři. SpolePohľad
star
Násypy na pilotách
Násypy na pilotách
Existuje mnoho případů, kdy je třeba snížit sedání násypu v důsledku konsolidace neúnosného podloží. Například: – Hrubé vrstvy neúnosného podložPohľad
star
Násypy nad dutinami
Násypy nad dutinami
Ochrana proti poklesům území. Vysokopevnostní geomříže a geotextilie se často používají v oblastech, kde je riziko poklesu území po těžbě, nebo v oblaPohľad
star
Násypy proti padání skal
Násypy proti padání skal
Násypy na ochranu proti padajícím skalám jsou pasivní systémy a jsou ideálním řešením tam, kdy není možné instalovat systémy opláštění skal, napříkladPohľad
star
Ochrana liniových vodohospodářských staveb
Ochrana liniových vodohospodářských staveb
Ochrana liniových vodohospodářských staveb jsou vodní stavby, které jsou rovnoběžné s tokem řeky. Tyto stavby jsou často postaveny na stávajících přírPohľad
star
Ochrana potrubí
Ochrana potrubí
Od roku 1981 poskytujeme inženýrská řešení pro ochranu, kotvení, balastování a stabilizaci podmořských potrubí a vedení. Umíme nabídnout flexibilní plPohľad
star
Ochrana svahů
Ochrana svahů
Všechny přírodní svahy jsou vystaveny neustálým erozním silám. Bez ohledu na to, zda byl svah v minulosti vytvořen jako součást nové výstavby, nebo jePohľad
star
Odvodnění podloží a chodníků
Odvodnění podloží a chodníků
Zlepšování stavu půdy plošnou a horizontální drenáží. Plošná a horizontální drenáž představuje účinnou metodu zpevnění nedostatečně únosného podloží vPohľad
star
Odvodňování skládek
Odvodňování skládek
Problémy s kapalným odpadem Likvidace kapalných odpadních látek je drahá a náročná na dopravu a může vést k další kontaminaci prostředí. Pohľad
star
Plošná a horizontální drenáž
Plošná a horizontální drenáž
Proč je pevný podklad důležitý Podkladový bariérový systém je nejcitlivější součást systému skládky, neboť musí chránit podloží a podzemní Pohľad
star
Povrchová stabilizace
Povrchová stabilizace
Některé skalní svahy mají nestabilní povrchovou vrstvu, která často vyžaduje dodatečnou stabilizaci. Nabízíme celou řadu systémů pro zajištění povrchoPohľad
star
Primární ostění
Primární ostění
Stabilita a vyztužení Primární ostění zajišťuje stabilitu tunelové konstrukce a poskytuje okamžitou oporu při razení. Toto dočasné nosné ostění je Pohľad
star
Přístavy a mola
Přístavy a mola
Přístavy a mola lze realizovat a chránit před erozí pomocí našich technických řešení. Menší přístavy a turistické přístavy již historicky používají kvPohľad
star
Protihlukové stěny
Protihlukové stěny
Protihlukové bariéry slouží na minimalizování přenášení škodlivého hluku z jednoho místa na jiné. Předpisy upravující minimalizaci ekologického vlivu Pohľad
star
Seawalls and Shoreline Structures
Seawalls and Shoreline Structures
 Seawalls and shoreline structures are built to protect infrastructure like cities, roads, highways, railway lines and industrial installationPohľad
star
Sítě proti predátorům
Sítě proti predátorům
Společnost Maccaferri dodává na míru navržené sítě proti predátorům, které jsou připraveny k finální montáži na rybí farmě. Sítě proti predátorům KPohľad
star
Síťové koše na rybí farmy
Síťové koše na rybí farmy
Maccaferri dodává na zakázku navržené prefabrikované síťované koše pro rybí farmy. Síťované koše KikkoNet jsou vyráběny podle specifikace zákazníkPohľad
star
Sněhové zábrany a ochrana proti lavinám
Sněhové zábrany a ochrana proti lavinám
Obyvatelé horských oblastí ve sněhových zónách byli vždy postiženi rizikem lavin. Odlesňování a rozvoj turismu v těchto regionech vedly k redukci přírPohľad
star
Soil Nailing
Soil Nailing
Soil Nailing – hřebíkování je technologie, která se dá použít buď na přírodních nebo upravených svazích a spočívá v instalaci hřebíků na zpevnění svahPohľad
star
Svislé vyztužené horninové konstrukce s betonovým lícem
Svislé vyztužené horninové konstrukce s betonovým lícem
Situace, které vyžadují naše cenově výhodná konstrukční řešení. V polohách, kde je pro výstavbu volný jen úzký stavební koridor, případně v městských Pohľad
star
Úprava vodních toků
Úprava vodních toků
Na břehy a v případě potřeby i na dno koryta vodních toků se často aplikuje ochranná bariéra, aby se zachovala dlouhodobá funkčnost toku. Bez ochrany Pohľad
star
Usměrňovací bariéry – Attenuator bariéry
Usměrňovací bariéry – Attenuator bariéry
Systémy usměrňovacích bariér se používají na svazích, kde je pod bariérou k dispozici dostatečný prostor, na kterém se skály mohou nakonec zastavit nePohľad
star
Uzavírání skládek odpadů
Uzavírání skládek odpadů
Překrytí nebo instalace povrchové bariéry je důležitou součástí procesu utěsnění (nebo překrytí) skládky odpadů, kontaminovaného dolu nebo zemědělské Pohľad
star
Vertikální drenáž
Vertikální drenáž
Hospodaření s vodou ze stekající vody nebo z mokrého povrchu v terénu je jedním z významných aspektů ovlivňujících životnost stavby.” Význam řízePohľad
star
Vlnolamy a výhony
Vlnolamy a výhony
Vlnolamy mohou být umístěny přímo na moři nebo na pobřeží a obvykle chrání přímořskou infrastrukturu před vlnami a mořskými proudy. Vlnolam rozptylujePohľad
star
Vyztužené horninové konstrukce a vyztužování zemních svahů
Vyztužené horninové konstrukce a vyztužování zemních svahů
Problémy při úpravě svahů. Změna sklonů násypů nad rámec přirozeného úhlu vnitřního tření může vést k narušení stability svahů. Tato situace může nastPohľad
star
Vyztužování asfaltových vozovek
Vyztužování asfaltových vozovek
Zvýšené namáhání silnic. Silnicezažívají nebývalé zatížení – rostoucí intenzita dopravy a snižování výdajů na údržbu. Jednoduché odfrézování probPohľad
star
Vyztužování okrajové půdy a skládek odpadu
Vyztužování okrajové půdy a skládek odpadu
Maximalizování objemů uskladněného odpadu na místech s hustým osídlením „S nárůstem světové populace lidstvo produkuje stále větší množství odpadPohľad
star
Závojové opláštění
Závojové opláštění
Opláštění skal se provádí za účelem zachycení uvolněných nebo opadajících skal. Padání skal může představovat vážné nebezpečí pro infrastrukturu nebo Pohľad
star
Zvyšování únosnosti podloží
Zvyšování únosnosti podloží
Problémy spojené se silnicemi a kolejovými loži z nestmelených vrstev. Podkladní vrstvy přístupové komunikace vybudované z nestmelených materiálů mohoPohľad
star

Nenašli jste, co jste hledali?

Filter by:
Rozšírené vyhľadávanie
Poznejte naše odborníky

Zastupujeme vítězného partnera pro komplexní svět civilního a průmyslového stavitelství. Díky široké škále našich produktů jsme schopni odpovědět na různé technické požadavky tohoto odvětví: od drenáže a ochrany, přes vodotěsnost struktur a krytů, úsporu energie a pohodlí bydlení, až po kontrolu páry a související problémy s tímto odvětvím.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.