Protierózní ochrana

Home > Aplikace > Protierózní ochrana

Protierózní ochrana

Půda je vzácným zdrojem biodiverzity, základem pro ukládání a uvolňování uhlíku a udržování rovnováhy plynů ve vzduchu, který dýcháme. Půdní eroze se týká opotřebování ornice pole a je často způsobena smáčivými a vysušujícími silami větru, deště a gravitace. Ochrana zranitelných půd stala prioritou v několika odvětvích, od zemědelství po ropu a plyn, od prací na ochranu pobřeží až po obnovu po přírodních katastrofách.

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem přírodních řešení, která zabraňují erozi půdy a zároveň podporují růst vegetace. Naše inženýrská řešení snižují riziko poškození infrastrukturních vedení v důsledku povrchových sesuvů půdy a zároveň působí jako první, přirozeně, ochranná bariéra proti jevům nestability svahů. Kromě toho se naše řešení ve velké míře používají ke zmírnění rizika sesuvu půdy při uzavírání skládek a jiných aplikacích, při kterých je vrstva půdy umístěna na povrch s nízkým úhlem tření.

V průběhu let společnost Maccaferri spolupracovala s některými z nejvýznamnějších univerzit na mezinárodní úrovni na vývoji klasifikované, logické řady produktů pro trvale udržitelnou kontrolu eroze a drenážních technik. Díky těmto odborným znalostem a silné výrobní základně dokážeme přizpůsobit řešení problémů klientů s nestabilitou půdy tak, aby úroveň zásahu byla přiměřená riziku eroze. Náš specifický návrhový software navíc poskytuje klientům podporu při výběru nejefektivnějšího řešení pro jejich projektové potřeby.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.