Nouzový stav & povodeň

Home > Sektory > Nouzový stav & povodeň

Nouzový stav & povodeň

Bezprecedentní změny v povětrnostních zákonitostech vedou ke zvýšené frekvenci přírodních událostí s vysokým dopadem. Povodně a jiné přírodní katastrofy mohou způsobit ztráty na životech, škody na infrastruktuře, majetku a dlouhodobé následky pro společenství a ekosystémy.

Prevence a ochrana jsou klíčovými aspekty snižování dopadů přírodních nebezpečí. V průběhu let společnost Maccaferri nasměrovala své obsáhlé zkušenosti do vývoje inženýrských řešení na zmírnění hydrogeologické nestability a rychlého zásahu v nouzových situacích.

This site is registered on wpml.org as a development site.