Gabions-and-Reno-mattress-for-bank-protection

 

Gabiony

Jsme světovou jedničkou ve výrobě, projektování a dodávkách gabionových košů. Naše gabiony jsou koše z dvouzákrutového ocelového pletiva. Dodáváme je ve slisované formě, na staveništi se následně rozloží a plní kamenivem.

Tyto modulární prvky najdou uplatnění v různých oblastech použití. Obvykle se používají na budování pružných, propustných a monolitických konstrukcí a opěrných zdí, jsou vhodné k úpravě vodních toků a liniových vodních staveb, nebo jako ochrana před účinky vodní eroze. Gabiony se také využívají pro architektonické účely.

Naše gabionové koše se vyrábějí z vysoce kvalitního ocelového drátu, který je opatřený protikorozní ochrannou vrstvou Galmac (Zn+Al). Tam, kde se vyžaduje delší životnost konstrukce, nebo pokud budou gabionové koše použity v agresivním prostředí, je ocelový drát ještě navíc opatřen další ochrannou vrstvou z polymeru.

Z důvodu zvýšení tuhosti gabionové konstrukce jsou jednotlivé hrany gabionů zpevněné drátem s větším průměrem.

Do nabídky ochranných povrchů před účinky koroze jsme přidali novou polymerovou ochranu PA6 a to pro projekty, jež vyžadují vyšší stupeň korózní ochrany. Předpokládaná životnost takovéto konstrukce je v porovnání s ochranou tvořenou pouze PVC či HDPE (běžně dostupné na trhu) několikanásobně vyšší.

Gabiony se v našich závodech vyrábějí po celém světě. Systém řízení a výroby je v mnoha zemích certifikován podle normy ISO 9001. Ve vybraných závodech je pletivo gabionových košů vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri.

Jumbo Gabiony

Gabiony Jumbo se používají pro rozsáhlé inženýrské projekty, tam kde jsou navrženy gabionové konstrukce velkých rozměrů. Po stránce materiálově-technické jsou gabiony Jumbo stejné jako standardní gabiony. Jediný rozdíl je ve velikosti, jsou mnohem větší!

Technologický postup instalace gabionových košů je rychlejší a efektivnější právě díky značným rozměrům.

Gabiony se dodávají ve slisovaném stavu přímo na stavbu, kde se následně jednoduše rozloží a naplní kamenivem.

Naše gabionové koše se vyrábějí z vysoce kvalitního ocelového drátu, který je opatřený protikorozní ochrannou vrstvou Galmac (Zn+Al). Tam, kde se vyžaduje delší životnost konstrukce, nebo pokud budou gabionové koše použity v agresivním prostředí, je ocelový drát ještě navíc opatřen další ochrannou vrstvou z polymeru. Z důvodu zvýšení tuhosti gabionové konstrukce jsou jednotlivé hrany gabionů zpevněné drátem s větším průměrem.

Ve vybraných závodech je pletivo gabionových košů vyráběno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a výrobky mají označení CE v souladu s evropským technickým posouzením ETA – 09/2014. Systém řízení a výroby je certifikován v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v souvislosti se systémem řízení ochrany životního prostředí).

Podrobnosti o certifikaci ve vašem okolí vám bezplatně poskytne nejbližší pobočka společnosti Maccaferri

need more information maccaferri