MacWall®

MacWall® je systém lícového opevnění horninové konstrukce z betonových bloků, který v sobě spojuje estetické vlastnosti zděných stěn s technickými výhodami vyztužených horninových konstrukcí. Segmentové blokové opěrné zdi („SRW“) jsou stále více oblíbené díky jejich jednoduchosti výstavby, nízkým nákladům a všestrannosti použití.

Systém MacWall® je tvořen z následujících prvků:
• betonový modularní blok se štípaným lícem v různých barevných vyhotoveních pro odlišné konstrukce a prostředí,
• výztužné geomríže Paragrid® vkládané mezi jednotlivé řady bloků .

Geomříže Paragrid® se umísťnují horizontálně ve vrstvách zpětného zásypu kolmo na lícové prvky a zajišťují přenos tahových složek napětí na líc konstrukcie. Geomříže zároveň zajišťují spolupůsobení lícových bloků se zpětným zásypem.

Systém MacWall® umožňuje jednoduchou výstavbu oblouků, rohů a schodů. Suchý způsob výstavby (tvárnice se ukládají na sucho bez použití malty) je rychlý a nemá žádná klimatická omezení.

need more information maccaferri