Sadlers Farm MacRes 040613 017

 

MacRes®

Systém MacRes® byl vyvinut s cílem umožnit budovat vyztužené horninové konstrukce s kolmým lícem z betonových prefabrikátů.

V převážné míře se tento systém používá při výstavbě infrastruktury, báňských staveb a všude tam, kde je nutné, aby svislý líc konstrukce byl schopen odolávat vysokému zatížení.

Systém MacRes® je kombinací výztužných geopasů s velkoplošnými betonovými lícovými prefabrikáty. Lineární polymerické výztužné geopasy ParaWeb® jsou umístněné mezi zhutněné vrtsvy zásypového materiálu a s prefabrikovanými lícovými panely se spojují na sraz. Lícové panely se kladou postupně do vrstev současně s budováním vrstev zhutněného zásypu za nimi.

Betonové lícové panely jsou vyráběny podle požadavků projektu, zejména pokud se jedná o značně namáhané konstrukce (např. opěrné zdi pro drtiče, výsypné rampy v báňských provozech).
Konkrétní povrchovou úpravu líce prefabrikátů dodáme v závislosti na estetických požadavcích klienta.

need more information maccaferri