Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme pevně odhodláni řešit environmentální, ekonomické a sociální aspekty holistickým přístupem. Pevně věříme v přijímání udržitelných přístupů a řešení v průběhu celého životního cyklu projektu.

Od fáze návrhu inženýrských prací, která prochází fází výroby a výstavby, až po předání konstrukce: všechna naše technická řešení se zaměřují na vytváření dlouhodobých benefitů, které přesahují samotný produkt.

Cíle Udržitelného Rozvoje

OSN stanovila cíle udržitelného rozvoje jako naléhavou výzvu k akci: přijali jsme tuto výzvu a zavázali jsme se k jejich postupnému dosažení.

Instituce a orgány vyzývají podniky, aby vyvinuly udržitelná řešení, která zajistí spokojenost a bezpečnost komunit a životního prostředí v souladu s cíli stanovenými OSN v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030.

Agenda 2030 zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje v rámci širšího plánu 169 souvisejících environmentálních, hospodářských, sociálních a institucionálních cílů, jichž má být dosaženo do roku 2030.

Sedm let po podpisu Agendy 2030 roste ve společnosti, v podnicích a mezi vládami povědomí o potřebě přijmout integrovaný přístup, konkrétní opatření k řešení významných socioekonomických změn, jakož i četných a složitých environmentálních a institucionálních výzev. Mnoho podniků se zabývalo Agendou 2030 začleněním zásad udržitelnosti do své strategie a obchodního plánování.

OSN definovala cíle udržitelného rozvoje jako naléhavou výzvu k akci. Pro společnost Maccaferri je udržitelnost životního prostředí jádrem vize, rychle reaguje a zaměřuje svou energii na cíle boje proti změně klimatu a ochrany environmentálního ekosystému.

NÁŠ ZÁVAZEK

PODPORA ZAVÁDĚNÍ ČISTÉ ENERGIE

Vyvíjíme řešení, která podporují přístup k cenově dostupné a čisté energii.

Ve spolupráci s úřady se snažíme maximalizovat podíl zelené energie v celosvětovém energetickém mixu.

Image
Image

ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIT

Podporujeme růst podporující začlenění a vyvíjíme řešení, která mohou snadno instalovat místní pracovníci bez speciálního školení.

Mnoho obcí trpí stále větším počtem přírodních katastrof, a proto pracujeme na rychlých a účinných opatřeních k zásahu a obnově jejich hospodářství.

PODPORA INOVACÍ

Podporujeme neustálé zlepšování, aby se dlouhodobé ekonomické a environmentální dopady stavby staly středobodem projektové činnosti.

Náš proces návrhu je zaměřen na testovací kampaně a investice do hodnocení výkonu našich řešení.

Image
Image

BEZPEČNOST OSOB A OCHRANA MAJETKU

Vývoj řešení na míru pro každý bezpečnostní problém, kterému čelíme, nám umožňuje minimalizovat rizika.

Je třeba chránit lidi, historické a kulturní dědictví a infrastrukturu.

ODPOVĚDNÝ DESIGN A VÝROBA

Optimalizací designu podporujeme udržitelné nakládání s materiály, abychom šetřili zdroje a předešli vzniku odpadu. Naše úspěchy zahrnují snižování, opětovné použití a recyklaci materiálů.

Zavazujeme se také k transparentnosti a poskytujeme objektivní,
spolehlivé a srovnatelné informace o dopadu našich výrobků na životní prostředí během jejich životního cyklu.
Zjistit více >>>

Image
Image

ZAČLENĚNÍ DO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ

Záleží nám na naturalizaci našich inženýrských staveb a věříme, že začlenění vegetace a technik výsadby ve fázi návrhu je další ekologickou hodnotou našich řešení.

Pracujeme na zlepšení celkové estetiky našich staveb, abychom je lépe začlenili do městského prostředí.

RESPEKTOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

Snažíme se snížit dopad našich řešení na životní prostředí a dosáhnout rovnováhy mezi technickým výkonem a přirozenou integrací.

Jedním z našich závazků je upřednostňovat řešení, která zvyšují biologickou rozmanitost, poskytují dokonalé prostředí pro různé druhy a berou ohled na přítomnost volně žijících živočichů a respektují je.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.