Ochrana území. Cena pozemků neustále roste. Jejich vlastníci požadují, zejména v okolí vodních toků, aby tyto byly kontrolovány s ohledem na minimalizaci následků možné eroze a jiných problémů, které dokáže způsobit neregulovaný tok. Materiál z erodovaných částí následně zanáší koryto vodního toku. Výsledkem je narušení jeho ekologické rovnováhy a habitatu.

Sto let zkušeností. Naše zkušenosti s úpravami vodních toků se píšou už od 90. let 19. století a v současnosti disponujeme odbornými vědomostmi a zkušenostmi v oblasti zpevnění koryt řek a bystřin.

Tradiční metody. Pro náročné podmínky s velmi rychlým proudem vody byly Reno Matrace a gabiony vždy hlavní konstrukčním prvkem každé vodohospodářské stavby (např. malé hráze, pobřežní hráze, výhony a vodní nádrže sloužící na rozptýlení energie toku). Tato použití si vyžadují spolehlivá a bezpečná řešení s požadovanou životností.

Naše inovátorská řešení. S vývojem geosyntetických materiálů jsme rozšířili nabídku volby nejvhodnějšího protierozního opatření. Naše softwarové aplikace pro návrh řešení pro vodohospodářské stavby, MacRA 1 a 2, umožňují navrhnout optimální řešení jak pro toky s nízkým průtokem a malým zatížením tak pro velké řeky nebo jejich ústí s vysokým zatížením.

Řešení odpovídající riziku. S našimi odbornými vědomostmi a širokým sortimentem výrobků nabízíme našim klientům velký rozsah možných řešení protierozní ochrany, od půdního bioinženýrství a řešení s nízkou environmentální zátěží až po masivní zpevnění s vysokou zátěží. Bez ohledu na místo výskytu eroze, úroveň zásahu musí odpovídat riziku, které eroze představuje.

Naše rozsáhlé zkušenosti. Naše rozsáhlé vědomosti nám umožňují řešit problémy spojené s erozní činností vody téměř na jakémkoliv místě – vymílání u mostních pilířů, eroze v koruněpřehrad nebo výhonů sloužících na zabezpečení tvaru a polohy koryta vodního toku.

Myslíte na hydroizolaci a myslíte na nás. V současné době se věnujeme i hydroizolačním pracím a za posledních několik let se naše společnost podílela na realizaci mnohých projektů(např. vodní nádrže, odkaliště báňských provozů, zadržovací nádrže, horské zásobníky vodypro lyžařská střediska a protipožární ochranu, golfová hřiště a zemědělství). Nabízíme širokou škálu hydroizolačních membrán, které ve velké míře vyhovují Vašim technickým a obchodním požadavkům.

Řešení

need more information maccaferri