Zvýšené namáhání silnic. Dálnice zažívají nebývalé zatížení – rostoucí intenzita dopravy a snižování
výdajů na údržbu.

Jednoduché odfrézování problematických úseků představuje pouze dočasné řešení. Když jsou asfaltové vozovky vystavovány opakovanému cyklickému zatížení, může docházet k vyjetí kolejí, vzniku únavových trhlin a posléze i výtluků. S rostoucím počtem průjezdů vozidel na silnicích a zvyšujícím se zatížením od náprav se tento problém může ještě zhoršovat. Jednoduchým odfrézováním problematických úseků vozovky se situace zlepší jen dočasně, protože trhliny z podkladních vrstev se budou brzy šířit do nového krytu a povedou k předčasnému opotřebení. Reflexní šíření trhlin může představovat problém i v případech, kdy se asfaltové kryty uloží na
současnou betonovou vozovku.
Naše řešení v oblasti zpevňování asfaltových krytů vozovek jsou určena hlavně pro následující
problémy:

 • reflexní šíření trhlin,
 • praskání vlivem rozdílné tepelné roztažnosti konstrukčních vrstev a jejich únavy,
 • vyjíždění kolejí a jejich šíření,
 • rozpad krajnice,
 • vysoké zatížení od náprav,
 • výstavba na rašeliništích,
 • nerovnoměrné sedání,
 • málo únosné podloží,
 • snížení konstrukční tloušťky vrstvy.

Snížení nákladů po dobu celé životnosti prostřednictvím účinného vyztužení vozovky. Vyztužení asfaltových vozovek může vést až k trojnásobnému prodloužení jejich životnosti, neboť vyztužením se snižuje míra vzniku únavových trhlin a jejich šíření, snižuje se vliv rozdílné tepelné roztažnosti konstrukčních vrstev a jejich deformace. Díky prodloužení životnosti snížením únavového opotřebení a prodloužením intervalů údržby jsou „náklady na celou dobu životnosti“ vyztužené vozovky nižší
než v případě vozovky nevyztužené.

Vyztužením vozovky se přerozděluje napětí vznikající při zatížení. Soustředěné zatížení se díky výztužným prvkům přenese na podstatně větší plochu asfaltového krytu, díky čemuž se:

 • eliminuje vznik trhlin a zpomalí jejich šíření,
 • v případě vzniku trhlin sníží jejich šířka,
 • zvětší vzdálenost mezi trhlinami,

Naše výrobky pro rekonstruované i nově budované silnice. Nabízíme celou řadu výrobků pro vyztužování asfaltových vozovek. Geomříže MacGrid® AR ze skleněných vláken a polyesteru omezují šíření trhlin, Road Mesh® zajišťuje dodatečné vyztužení asfaltového krytu. Road Mesh®
zajišťuje příčné vyztužení asfaltového krytu, čímž se zvyšuje jeho odolnost proti vyjíždění kolejí a jejich šíření. Síť Road Mesh konstrukčně vyztužuje zpevněný povrch, a proto je možné ji použít jak v nově budovaných silnicích tak při rekonstrukcích vozovek.

Efektivní řešení založená na výzkumu a zkušenostech. Na základě rozsáhlého výzkumu a vývoje ve spolupráci s významnými univerzitami a výzkumnými ústavy a rovněž i na základě mnohaletých praktických zkušeností získaných při realizaci projektů jsme přesvědčeni o tom, že naše řešenífungují. Náš výzkum přispívá k vývoji návrhového softwaru MacREAD, který používají naši odborníci při řešení problémů spojených s vozovkami.

Produkty

need more information maccaferri