Zmírňování rizik spojených s nestabilními povrchovými vrstvami. Některé skalní svahy mají nestabilní povrchovou vrstvu, která často vyžaduje dodatečnou stabilizaci. Nabízíme různé systémy vysoce pevnostních ochranných sítí, které jsou určeny k použití ve spojení s kotvením, jež slouží ke zvýšení stability nestabilní povrchové vrstvy.

Klíčové faktory při eliminování posunu nestabilní masy. Při výskytu těchto problémů je důležité, aby vybraný systém poskytoval vysokou odolnost při minimální deformaci s cílem omezit posunutí nestabilní masy skalního povrchu (obvykle 1 až 1,5 m2). Důležité faktory zahrnují:

  • tuhost nebo pevnost ochranné sítě,
  • síly přenášené na kotvy,
  • jednoduchost instalace síťového systému.

Teoretické a praktické faktory. Není možné dosáhnout toho, aby systémy ochranných sítí, a to bez ohledu na jejich tuhost, mohly být použity jako skutečný „aktivní“ systém, tj. systém, který by pomocí ochranných sítí rovnoměrně aktivně zadržoval celý svah a bránil počátečnímu posunu uvolněného skalního bloku. V reálných podmínkách je však svah značně geomorfologicky členitý. A tak účinná mobilizace záchytného systému proběhne až po počáteční deformaci sítě. Čím tužší (ne pevnější) je, tím lépe těmto posouvajícím silám odolává.

Naše nabídka výrobků. Naši nabídku vysoce pevnostních ochranných sítí představují vysoce odolné výrobky ke stabilizaci povrchu a ochraně proti skalnímu řícení s různou tuhostí, tahovou pevností (až do 300 kN/m) a protikorozní ochranou.

  • Panely HEA – panely z ocelových lan s vysokou tuhostí/pevností
  • Steelgrid® HR – vysoce odolné pletivo s dvojitým ohybem zpevněné ocelovými lany s vysokou pevností v tahu
  • Síť na ochranu proti skalnímu řícení – pletivo s dvojitým ohybem se šestihrannou strukturou na ochranu proti skalnímu řícení

Jiná dostupná řešení. Pro problémy s celkovou stabilitou nabízíme různá další řešení (hřebíky, kotvy atd.), která tyto povrchové sítě doplňují.

Zachování nejvyšších standardů při navrhování a zkoušení. Naše systémy ochranných sítí jsou konstruovány a testovány v souladu s nejvyššími standardy, pokud jde o dosahování nejlepších výkonových vlastností při zachování rychlosti a jednoduchosti montáže. Klient i projektant tak získávají optimální rovnováhu mezi hodnotou a technickým provedením.

Výběr nejvhodnějšího řešení. Klientům poskytujeme podrobné technické poradenství pro všechny etapy projektu. Náš software MacRO Studio pomáhá projektantům při výběru nejvhodnějšího řešení pro stabilizaci povrchu svahu.

Produkty

need more information maccaferri