Environmentální přínosy malých konstrukcí. Přístavy, mořská pobřeží, konstrukce na přivádění mořské vody a jiné konstrukce na moři mohou být budovány a chráněny před erozí pomocí technických řešení z našeho portfolia. V menších přístavech a turistických přímořských letoviscích se již delší dobu využívají kvalitní pletené gabiony, které dobře zapadají do životního prostředí a v nichž během krátké doby začne vzkvétat mořský život, protože dutiny v těchto konstrukcích rychle vytvoří přirozené prostředí pro ryby a korýše.

Naše řešení pro boj s erozí a vymíláním. Lodní šrouby lodí a pohyb plavidel způsobují erozi a vymílaní konstrukcí v blízkosti přístavů. Tento problém lze řešit ochrannými matracemi z naší nabídky. Tyto ochranné matrace pro dno a svahy se běžně vyrábí na pobřeží a přenášejí se přímo na místo určení. Pro životnost materiálů v mořském prostředí jsme schopni nabídnout celou řadu

Hodnota důkladně zkonstruovaných geotextilií. U konstrukcí vybudovaných na pobřeží nebo v jejich blízkosti hrají důležitou roli geotextilie – tvoří separační a filtrační vrstvu na rozhraní konstrukce a existujícího mořského dna nebo dna ústí řeky. Bez spolehlivé a správně navržené filtrační vrstvy nebude vrchní konstrukce správně plnit očekávanou funkci.

O našem know-how svědčí projekt MOSE v Benátkách. Optimální výběr kombinovaného použití geotextilií a výztužných materiálů se řídí technickými požadavky projektu. Kromě toho čerpáme z našeho rozsáhlého portfolia geosyntetických materiálů a výrobního know-how. V rámci projektu MOSE v Benátkách jsme vyvinuli speciální štěrkovou filtrační matraci (BFM), která spojuje filtrační a separační funkci do jednoho systému. Instalace tohoto systému byla řízena pomocí technologieGPS. Na rozdíl od běžných geotextilií je tento typ matrace těžší než voda a lze jej bez problémů poměrně přesně instalovat i pod mořskou hladinou.

Další vývoj našich BFM matrací. Matrace BFM omezuje sedání vlnolamů, pobřežních hrází či jiných konstrukcí. Tato technologie byla nedávno rozšířena o matraci, která dokáže zbavovat znečištěné oblasti od dalších nánosů.

Produkty

need more information maccaferri