Zlepšování stavu půdy plošnou a horizontální drenáží. Plošná a horizontální drenáž představuje účinnou metodu zpevnění nedostatečně únosného podloží v důsledku přítomnosti vody. Odvedení vody z podloží prostřednictvím vhodné drenáže dokáže zabezpečit trvalé zvýšení jeho únosnosti. Tradičně se drenážní vrstvy budovaly z přírodního propustného štěrkovitého materiálu. Ne vždy však bylo možné předem stanovit jeho dlouhodobou drenážní schopnost odvádět vodu, případně se tato jeho schopnost může časem zhoršit.

Moderní řešení a materiály. Moderní řešení využívají k odvádění vody drenážní geokompozity. MacDrain®, které odvádějí vodu obsaženou v půdě z jednoho místa na jiné. Geotextilie, které jsou z jedné nebo obou stran pevně spojené s drenážním jádrem, slouží jako filtry a zabraňují kolmataci jádra či drenážních trubek. Geokompozity jsou navrženy tak, aby nahradily tradiční přírodní drenážní materiál, jako je štěrk nebo písek.

Tyto plošné drenážní systémy se s oblibou využívají na sportovištích s umělým trávníkem či pod propustnou vozovkou (na parkovištích, skladovacích plochách apod.). Systémy MacDrain® je možné uložit i svisle, přesto dokážou plnohodnotně odvádět vodu.

Co je třeba zvážit. Pro výběr vhodného drenážního geokompozitu MacDrain® pro „horizontální“ nebo plošnou drenáž je třeba zvážit několik faktorů:

• projektované zatížení,
• projektovanou drenážní kapacitu,
• druh drénovaného materiálu/zeminy (čistá, znečištěná atd.),
• hydraulický gradient,
• velikost drénované plochy.

Náš nejmodernější software na řešení vodohospodářských problémů. Pomocí našeho nejmodernějšího návrhového softwaru MacFLOW pomáháme našim klientům překonávat problémy spojené s managementem vody, zpevněním podloží a snížením míry sedání. Řešení s nejvyšší přidanou hodnotou musí zohledňovat nejen technické či ekonomické aspekty problému, ale také
otázky týkající se rychlosti výstavby a účinnosti.

Produkty

need more information maccaferri