Ochrana proti padání kamenů. Systémy jednoduchého opláštění svahů se umísťují na skalnaté svahy, do míst, kde dochází k uvolňování a padání úlomků kamenů. Riziko padání kamenů může představovat nebezpečí pro každou dopravní stavbu nebo budovu na úpatí těchto svahů.

Jak funguje jednoduché ocelové pletivo s dvojitým ohybem na zachytávání padajících kamenů. Je-li očekávaný průměr padajících kamenů větší, než je otvor v síti, a menší než přibližně 0,5 m, představuje jednoduché ocelové pletivo s dvojitým ohybem na zachytávání padajících kamenů osvědčené a cenově přijatelné řešení. Naše síť doslova „visí“ nad skalním svahem a padající úlomky se zachycují za ochranným pletivem. Úlomky mohou kontrolovaným pádem spadnout až k úpatí skalního svahu. Na středně strmých svazích nebo na svazích s částečnou vegetací se musí síť instalovat co nejblíže svahu. Síť je zajištěna v horní i dolní části svahu.

Pro případy vyšších svahů či velké množství úlomků nabízíme vysoce pevnostní sítě Steelgrid®HR. V místech, kde se očekává zvýšené zatížení pletiva (vysoké svahy a velké množství úlomků, zatížení sněhem nebo ledem), je nejlepší použít vysoce pevnostní sítě Steelgrid® HR. Tato patentovaná síť je tvořena ocelovým pletivem s dvojitým ohybem a ocelovými lany s vysokou pevností v tahu spojenými do jednoho řešení, které se snadno instaluje a šetří náklady a čas spojený s prací na skalní stěně či svahu.

Výhody ocelového pletiva s dvojitým ohybem. Pletivo s dvojitým ohybem nabízí velké výhody v porovnání s jinými sítěmi, například svařovanou sítí či systémem pletiva s jednoduchým ohybem s vysokou pevností v tahu (se systémem řetězového spojování).

  • Pletivo s dvojitým ohybem je pružné a podle potřeby se přizpůsobí tvaru skalního svahu.
  • Na rozdíl od pletiv s jednoduchým ohybem (řetězových), která se při instalaci mohou vzájemně zachycovat, se jednoduše rozbaluje na čele skalní stěny.
  • Vyznačuje se izotropní pružností a ani v případě, když se některé z drátů náhodou přetrhnou, se nerozpadne.
  • Ochranné pletivo může mít pevnost v tahu až 160 kN/m pro aplikace na vysokých svazích či s velkým množstvím úlomků.

Při výběru nejvhodnějšího ochranného systému pro konkrétní svah pomáhá projektantovi náš software MacRO Studio.

Speciální na míru šitá řešení pro klienty. Nenabízíme jeden nebo dva výrobky v naději, že vyřešíme všechny problémy klientů. Čerpáme ze široké škály systémů na ochranu proti skalnímu řícení. Tento přístup nám umožňuje přizpůsobovat konstrukční a technická řešení, aby co nejlépe vyhovovala potřebám našich klientů. V tom leží síla naší nabídky – naši klienti kupují jen taková řešení, která jim šetří čas a náklady.

Produkty

need more information maccaferri