Potřeba protierozní ochrany. Každý svah podléhá erozním vlivům. Bez ohledu na to, zda byl svah vybudován teprve nedávno, nebo jde o původní přirozený svah, může jeho stav vést k nutnosti ho zabezpečit.

Naše řešení protierozní ochrany. Nabízíme širokou škálu řešení protierozní ochrany, záleží na sklonu svahu a očekávané míře působení erozních sil. Většina těchto výrobků je navržena s cílem usnadnit proces uchycení vegetace na svahu.

Nepředvídatelná povaha růstu vegetace. Nezarostlé plochy zůstávají náchylné ke zvětrávání. Spoléhat se na vlastní schopnost vegetace uchytit se na takových svazích proto není zárukou předvídatelných a uspokojivých výsledků, neboť je velmi obtížné dosáhnout kompletní pokrytí takových svahů vegetací. Schopnost omezení erozních účinků je ještě dále snížena, pokud je vegetace postižena nemocemi nebo zcela odumře.

Zachování a zvyšování odolnosti půdy. Naše široká nabídka protierozních rohoží zvyšuje odolnost půdy proti erozi, protože zajišťuje okamžitou ochranu nezakrytých ploch před přímým působením větru a deště. Tím chrání ornou půdu před smýváním, zejména v období před vegetačním růstem.

Produkty, které podporují udržitelný růst vegetace. Na místech, kde je potřeba vybudovat svah pokrytý vegetací, není obvykle možné jednoduše rozprostřít ornou půdu přímo, protože to nedovoluje přirozený sklon terénu. Protierozní rohože, biologicky rozložitelné rohože BioMac®, případně trvalé rohože MacMat® nabízejí cenově přijatelné řešení pro stabilizaci povrchových vrstev zeminy a současně způsob udržení vlhkosti potřebné pro růst vegetace na svahu, čímž podporují udržitelnost vegetace.

Systémy pro skalnaté svahy. Na skalnatých svazích, kde hlavní problém představuje opadávání drobných úlomků skal, představují nejvhodnější řešení naše systémy na ochranu před padajícími kameny „MacRO“. Další informace o těchto systémech naleznete v příslušné části na těchto webových stránkách.

Naše řešení šitá na míru vycházejí z našich bohatých zkušeností. Výběr vhodného řešení předurčuje sklon svahu. Naše systémy protierozní ochrany zajišťují povrchovou stabilizaci svahů. Tam kde je povrchová stabilita svahů nějakým způsobem narušena, navrhujeme použití dodatečných záchytných systémů nebo kombinaci hřebíkování a instalaci ochranných pletiv. Výběr řešení klientům zjednodušují naše odborné znalosti. Tato řešení navrhujeme vždy přímo na míru.

Produkty

need more information maccaferri