Problémy s málo únosným podložím. V mnoha případech je nutné omezit svislé sedání násypů, ke kterému dochází v důsledku konsolidace neúnosného či málo únosného podloží. Jde například o tyto případy:

• Mocné vrstvy zeminy měkké konzistence, kde představuje problém celkové a současně i rozdílné sedání.
• Výstavba v blízkosti konstrukcí, které jsou již postaveny na pilotových základech (např. nosné pilíře mostu).
• Citlivé limity mezních stavů použitelnosti pro vrchní vrstvu násypu.

V těchto případech se násyp obvykle buduje na pilotových základech.

Paralink: pevný a cenově přijatelný. Základovou desku násypu dokážou nahradit vysoce pevnostní geomříže Paralink® nebo MacGrid® WG, které nabízejí vysokou tahovou pevnost při velmi nízkém přetvoření a používají se v kombinaci s pilotami. Tyto geomříže se kladou do jedné vrstvy v základové desce a přímo se dotýkají hlav pilot. Geomříže mají plánovanou životnost více než 120 let. Zatížení přenášené z vrchní vrstvy násypu je roznášeno svisle do nosných pilot. Použitím geomříží Paralink® se zlepšují celkové vlastnosti násypu – výsledkem je, že osové vzdálenosti mezi pilotami mohou být větší, čímž se snižují náklady.

Využití geotextilií MacTex. Pro méně náročné konstrukce nebo krátkodobé zatížení je možné použít tkané polyesterové výztužné geotextilie MacTex® W. Na celém světě jsme realizovali velký počet násypů na pilotách a jsme vedoucí společností v této oblasti.

Řešení šitá na míru. Díky vlastnímu speciálnímu návrhovému softwaru MacBARS a možnosti přizpůsobovat výrobky již ve výrobních závodech (délka, šířka a měrná pevnost navinutého materiálu) dokážeme optimalizovat návrhy pro naše klienty a dodávat jim řešení na míru.

need more information maccaferri