Využití techniky hřebíkování zemin. Hřebíkování zemin je způsob stabilizace, který se může použít buď na přirozených nebo upravených svazích vložením výztuže do svahu. Hřebíky řeší problém celkové stability svahu a jsou spojeny s lícovým systémem, který zajišťuje povrchovou stabilitu.

Naše nabídka řešení. Naše četné systémy na minimalizaci rizika skalního řícení a protierozní ochrany mohou představovat řešení lokálních problémů se stabilitou. Jde například o tato řešení:

  • „tuhé“ pružné systémy (drátěné pletivo s dvojitým ohybem, panely HEA, SteelGrid® HR nebo Macmat® R),
  • „měkké“ (MacMat®) systémy se používají na povrchu svahu.

Jak funguje lícování a k čemu slouží. Lícové opevnění zakrývá exponovanou část zeminy mezi hřebíky, zajišťuje její stabilitu, poskytuje protierozní funkci a podporuje růst vegetace na svahu.Systém:

  • zajišťuje stabilitu, dokud se neobnoví vegetace,
  • zvyšuje pevnost zeminy ve smyku a zlepšuje ochranu proti erozi,
  • spojuje nestabilní povrchové vrstvy se stabilizovaným svahem.

Náš návrhový software BIOS pomáhá při výběru výrobku vhodného k použití pro pružné nebo měkké lícové opevnění.

Naše další výrobky pro specifické potřeby. Vyvinuli jsme i řady výrobků (šrouby, doplňky pro lícová opevnění), které splňují specifické požadavky pružného strukturálního líce (síť + hluboké hřebíky) a měkkého líce (síť + krátké hřebíky)

Produkty

need more information maccaferri