Proč je důležité správné založení skládky. Aktivní zóna podloží skládky je nejcitlivější součást systému skládky, protože musí chránit podloží a případnou podzemní vodu před znečištěním. Tato zóna je také důležitou součástí odkališť, vyluhovacích nádrží a silážních jam.

S našimi výrobky a zkušenostmi získáte řešení na míru podle vašich potřeb. Aktivní zóny podloží skládek navrhujeme v závislosti na nebezpečnosti obsaženého materiálu a citlivosti okolního prostředí. S cílem dosáhnout požadovanou úroveň bezpečnosti a optimalizovat výstavbu nabízíme řešení, která umožňují spojovat přírodní a syntetické materiály. Dokážeme tak nabídnout klientovi optimalizovaná řešení díky výrobním kapacitám našich závodů a technickým poznatkům a dovednostem.

Naše nabídka výrobků splňuje vaše požadavky. Zkušenosti a široká nabídka výrobků nám umožňují optimalizovat nabízená řešení v souladu s platnými předpisy o projektování skládek.
• Bentonitové geokompozity MacLine® GCL
• Drenážní geokompozity MacDrain®
• Geomembrány MacLine®
• Separační a filtrační geotextilie MacTex® H a F
• Ochranné geotextilie MacTex® PN a PH
• Výztužné geomříže Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG
• Hybridní geomříž Paradrain® s implementovanou drenážní funkcí

Naše zkušenosti a výrobky pomáhají budovat únosné základy. Správné založení skládky a dostatečné zpevnění povrchu skládky jsou důležité faktory ovlivňující celkovou stabilitu skládky.

Toto je rozhodující zejména v případech, má-li být nová skládka budována na málo únosném podloží. Komplexní nabídka možností kombinovat geomříže, gabiony a systém Terramesh® představuje rozumnou odpověď na různé problémy, kterým projektanti čelí v úvodních etapách plánování, nebo za mimořádných okolností či v nepředvídaných situacích.

Informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti vám poskytne místní zastoupení společnosti Maccaferri

Produkty

need more information maccaferri