Výhody budování nových skládek odpadů na tělese starých skládek. Místní a státní orgány, které se snaží řešit rostoucí problémy spojené s likvidací odpadních materiálů, mohou zvážit možnost znovuotevření již uzavřených skládek. Jde o budování skládek na tělese starých uzavřených skládek. Takto se snižuje dopad na životní prostředí plynoucí z výstavby nových provozoven. Tato technika umožňuje technickou přestavbu lokality na bezpečnou a spolehlivou provozovnu sloužící k uskladnění nového odpadového materiálu.

Problémy spojené s budováním nových skládek odpadů na tělese starých skládek. Je zřejmé, že tento přístup vyžaduje péči, znalosti a specifická řešení, protože stávající překrytí skládky nebo bariérové systémy bývají vybudovány na plochách bez homogenních geotechnických vlastností, tj. na odpadu. Dochází u nich ke značným rozdílům v sedání a bývají charakteristické i velkým rizikem pro životní prostředí, včetně možnosti úniku škodlivých chemických a organických látek.

Nabídka výrobků jako odpověď na konkrétní potřeby. Důležité jsou naše vyztužené horninové konstrukce a zkušenosti s těmito aplikacemi. S geomřížemi MacGrid® o tahové pevnosti od 20 kN/m do 1 350 kN/m, drenážními geokompozity MacDrain®, těsnícími geomembránami MacLine® a geotextiliemi MacTex® jedinečným způsobem spojujeme výrobky s cílem splnit konkrétní geotechnické a drenážní požadavky těchto náročných projektů.

Produkty

need more information maccaferri