Zvyšování únosnosti podloží

Home > řešení > Zvyšování únosnosti podloží

Zvyšování únosnosti podloží

Image

Problémy spojené se silnicemi a kolejovými loži z nestmelených vrstev. Podkladní vrstvy přístupové komunikace vybudované z nestmelených materiálů mohou trpět mnoha problémy, které vedou k předčasnému opotřebení komunikace. Jde například o tyto problémy: – snížení potřebné únosnosti, – nerovnoměrné sedání, – vyjíždění kolejí, – zamokřené / zcela nasycené zeminy, – tloušťka konstrukční vrstvy, – málo únosné podloží.

Tyto vlivy byly pozorovány při mnoha aplikacích, včetně kolejových loží, lesních cest, důlních dopravních cest, stavenišť a parkovacích ploch. Výztužné geomříže pro zlepšení mechanických vlastností. Vhodně navržené a použité výztuže uložené v nestmelených zrnitých vrstvách zlepšují užitné parametry cesty nebo kolejového lože, prodlužují jejich životnost i intervaly údržby. Výztužné geomříže fungují na základě interakce se zásypovým zrnitým materiálem, čímž zlepšují jeho vlastnosti v porovnání s nevyztuženým stavem. Současně zvyšují deformační modul a únosnost, což vede k vyšší odolnosti vůči deformacím a vyjíždění kolejí. Výztužné geomříže v podkladních vrstvách zajišťují: – vhodnou oporu proti pohybu částic v sypanině – zaklínování sypaniny, – vytvoření efektu napnuté membrány.

Image

Zvýšení únosnosti podkladní vrstvy při současném snížení její tloušťky. Vyztužením podkladní vrstvy lze snížit její tloušťku až o třetinu a zlepšit únosnost podloží. Naše zkušenosti pomáhají vytvářet řešení o nejvyšší hodnotě. Pomocí našeho návrhového softwaru MacREAD dokážeme optimalizovat poměr mezi výztužným geosyntetickým materiálem (geomříže nebo geotextilie) a tloušťkou podkladní vrstvy. Výsledkem je řešení o maximální přidané hodnotě.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.