Vyztužování okrajové půdy a skládek odpadu

Home > řešení > Vyztužování okrajové půdy a skládek odpadu

Vyztužování okrajové půdy a skládek odpadu

Maximalizování objemů uskladněného odpadu na místech s hustým osídlením „S nárůstem světové populace lidstvo produkuje stále větší množství odpadu. Tento problém je dále umocněn problémy při hledání míst, která by mohla být použita k uskladnění odpadu a nebezpečných látek. Každá technologie, která maximalizuje objemy uskladněného odpadu, proto dokáže přispět k ochraně životního prostředí a zároveň také ušetřit peníze provozovatelem skládek.

Zvyšování objemu skládkovaného materiálu při snižování nákladů. Máme zkušenosti s úspěšnou realizací vyztužených horninových konstrukcí, ve kterých se ze samotného uloženého odpadového materiálu stává „strukturální zásypový“ materiál. Použití geomříží Paragrid®, Paralink® a MacGrid® WG přináší pozitivní výsledky z hlediska možnosti zvětšení objemu skládkovaného materiálu na jednom místě (až trojnásobně v porovnání při stejné ploše skládky) i snížení nákladů.

Naše jedinečné výrobky pomáhají v boji s geotechnickou nestabilitou. Podobné vyztužené konstrukce byly použity iv rámci projektů zaměřených na vyztužení obvodových násypů na skládkách odpadů. Tyto násypy jsou běžně budovány z kohezních materiálů, které mají problémy s geotechnickou stabilitou. Pro tyto účely je vhodné použít geomříže Paradrain®. Paradrain® nejenže funguje jako výztuž, ale zároveň snižuje také pórové tlaky v kohezní zemině pomocí přítomnosti integrálních drenážních proužků na povrchu geomříže. Budováním těchto strmých vyztužených obvodových násypů a skládkových kazet se maximalizuje využitelný skládkovací objem odpadu v porovnání s nevyztuženými svahy.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.