Vyztužování asfaltových vozovek

Home > řešení > Vyztužování asfaltových vozovek

Vyztužování asfaltových vozovek

Image

Zvýšené namáhání silnic. Silnicezažívají nebývalé zatížení – rostoucí intenzita dopravy a snižování výdajů na údržbu. Jednoduché odfrézování problematických úseků představuje pouze dočasné řešení. Když jsou asfaltové vozovky vystavovány opakovanému cyklickému zatížení, může docházet k vyjetí kolejí, vzniku únavových trhlin a posléze i výtluků. S rostoucím počtem průjezdů vozidel na silnicích a zvyšujícím se zatížením od náprav se tento problém může ještě zhoršovat. Jednoduchým odfrézováním problematických úseků vozovky se situace zlepší jen dočasně, protože trhliny z podkladních vrstev se budou brzy šířit do nového krytu a povedou k předčasnému opotřebení.

Reflexní šíření trhlin může představovat problém i v případech, kdy se asfaltové kryty uloží na současnou betonovou vozovku. Naše řešení v oblasti zpevňování asfaltových krytů vozovek jsou určena hlavně pro následující problémy: – reflexní šíření trhlin, – praskání vlivem rozdílné tepelné roztažnosti konstrukčních vrstev a jejich únavy, – vyjíždění kolejí a jejich šíření, – rozpad krajnice, – vysoké zatížení od náprav, – výstavba na rašeliništích, – nerovnoměrné sedání, – málo únosné podloží, – snížená konstrukční tloušťka vozovky.

Image

Snížení nákladů po dobu celé životnosti prostřednictvím účinného vyztužení vozovky. Vyztužení asfaltových vozovek může vést až k trojnásobnému prodloužení jejich životnosti, neboť vyztužením se snižuje míra vzniku únavových trhlin a jejich šíření, snižuje se vliv rozdílné tepelné roztažnosti konstrukčních vrstev a jejich deformace. Díky prodloužení životnosti snížením únavového opotřebení a prodloužením intervalů údržby jsou „náklady na celou dobu životnosti“ vyztužené vozovky nižší než v případě vozovky nevyztužené. Vyztužením vozovky se přerozděluje napětí vznikající při zatížení. Soustředěné zatížení se díky výztužným prvkům přenese na podstatně větší plochu asfaltového krytu, díky čemuž se: – eliminuje vznik trhlin a zpomalí jejich šíření, – v případě vzniku trhlin sníží jejich šířka, – zvětší vzdálenost mezi trhlinami, Naše výrobky pro rekonstruované i nově budované silnice. Nabízíme celou řadu výrobků pro vyztužování asfaltových vozovek. Geomříže MacGrid® AR ze skleněných vláken a polyesteru omezují šíření trhlin, Road Mesh® zajišťuje dodatečné vyztužení asfaltového krytu. Road Mesh® zajišťuje příčné vyztužení asfaltového krytu, čímž se zvyšuje jeho odolnost proti vyjíždění kolejí a jejich šíření. Síť Road Mesh konstrukčně vyztužuje zpevněný povrch, a proto je možné ji použít jak v nově budovaných silnicích tak při rekonstrukcích vozovek. Efektivní řešení založená na výzkumu a zkušenostech. Na základě rozsáhlého výzkumu a vývoje ve spolupráci s významnými univerzitami a výzkumnými ústavy a rovněž i na základě mnohaletých praktických zkušeností získaných při realizaci projektů jsme přesvědčeni o tom, že naše řešenífungují. Náš výzkum přispívá k vývoji návrhového softwaru MacREAD, který používají naši odborníci při řešení problémů spojených s vozovkami.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.