Uzavírání skládek odpadů

Home > řešení > Uzavírání skládek odpadů

Uzavírání skládek odpadů

Image

Překrytí nebo instalace povrchové bariéry je důležitou součástí procesu utěsnění (nebo překrytí) skládky odpadů, kontaminovaného dolu nebo zemědělské plochy. Obvykle se integruje do univerzálnějšího návrhu pro „začlenění do přirozeného prostředí“ a splynutí s ním. . Toto je obzvláště důležité u opuštěných díl či na starých skládkách, které byly uzavřeny ještě před přijetím přísnější legislativy.

Účel překrytí. Účinnost překrytí má významný ekonomický a environmentální dopad. Jeho účelem je: odvádět metan, který vzniká rozkladem odpadu, zabránit infiltraci meteorické vody do tělesa skládky, což má za následek vznik znečištěného výluhu, vytvořit podklad vhodný pro růst přirozené vegetace, zajistit topografickou slučitelnost s okolním prostředím. Problémy s erozí svahů. Eroze je problém, který může vzniknout při zavření skládky, po vybudování konečného systému nepropustného překrytí skládky. Vegetace na systému překrytí pomáhá k integraci skládky do okolního životního prostředí. Protierózní ochrana je často potřebná s cílem předcházet rozrušování a odplavování povrchových vrstev svahů dešťovou vodou v době zakládání vegetace.

Image

Stejně jako v případě těsnění dna skládky je důležité pečlivě vyjmout vhodný geosyntetický těsnící materiál. Optimalizování řešení přes odborné zkušenosti a výrobky Naše zkušenosti a široká nabídka výrobků nám umožňují optimalizovat řešení pro klienty v souladu s platnými předpisy a legislativou o likvidaci a zhodnocování odpadů. Bentonitové geokompozitní georohože MacLine® GCL Drenážní geokompozity MacDrain® Geomembrány MacLine® Separační a filtrační geotextilie MacTex® H a F Ochranné geotextilie MacTex® PN a PH Geomříže na vyztužování hornin Paralink®, Paragrid® a MacGrid® WG Hybridní geomříže Paradrain® s drenážní funkcí Rovněž může být požadována přítomnost drenážních a hydraulických konstrukčních vrstev pro zajištění regulace odtoku vody a potlačení vlivu eroze. Splnění požadavků výstavby a předpisů. Při plnění požadavků kladených na výstavbu moderních skládek a přípravu harmonického a funkčního návrhu v souladu s platnými předpisy čerpáme ze zkušeností z hydraulických staveb, z protierozní ochrany a stabilizace povrchových vrstev půdy.”

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.