Svislé vyztužené horninové konstrukce s betonovým lícem

Home > řešení > Svislé vyztužené horninové konstrukce s betonovým lícem

Svislé vyztužené horninové konstrukce s betonovým lícem

Image

Situace, které vyžadují naše cenově výhodná konstrukční řešení. V polohách, kde je pro výstavbu volný jen úzký stavební koridor, případně v městských oblastech, kde je nutné vybudovat vyztuženou horninovou konstrukci se svislým čelem, dokážeme klientům nabídnout cenově výhodné konstrukční řešení. Výstavba ve stísněných městských prostorech a v dolech. Tyto konstrukce bývají pravidelně využívány k výstavbě infrastruktury v úzkých městských koridorech a k budování opěrných zdí, mostních opěr a křídel. Systém MacRES® se používá i při výstavbě opěrných zdí v báňských provozech, které přenášejí obrovská zatížení.

Jak fungují naše polymerové geopásy. MacRES® je systém vyztužení hornin s lícem tvořený betonovými prefabrikovanými panely a vyztužením formou polymerových geopásů. Tyto výztužné prvky se umísťují vodorovně do zhutněného násypového materiálu a vyztužují jej. Právě pevnost a odolnost geopásů ParaWeb® umožňuje používat systém při výstavbě vysokých opěrných zdí a na důlních stavbách, kde může docházet k mimořádně vysokému zatížení. Historie geopásů ParaWeb® a jiné využití. ParaWeb® je jeden z nejstarších geosyntetických výztužných výrobků na světovém trhu. Používá se od 80. let minulého století a životností překonává mnohé jiné systémy. A je samozřejmě korozivzdorný.

Image

Geopásy ParaWeb® se dodávají s „polymerovými“ úchyty umístěnými v pohledových betonových panelech. Nekorodující spojení je ideální pro použití v náročném prostředí, například na úsecích silnicupravovaných posypovou solí, nebo na místech, kde se používá zásyp z recyklovaného kameniva. Úprava povrchu čela pro estetické účely. Systém svislých betonových panelů MacRES® se používá na celém světě a může mít různou povrchovou úpravu čelní strany, podle příslušných estetických potřeb. Vyztužené zdi z betonových tvarovek, jako je MacWall®, bývají často považovány za „svislé stěny“. Obvykle však bývají postaveny pod mírným sklonem, a proto bývají řazeny do části „vyztužené horninové konstrukce a vyztužené svahy“.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.