Ochrana svahů

Home > řešení > Ochrana svahů

Ochrana svahů

Image

Všechny přírodní svahy jsou vystaveny neustálým erozním silám. Bez ohledu na to, zda byl svah v minulosti vytvořen jako součást nové výstavby, nebo je v původním přírodním stavu, může být zapotřebí určitá forma protierozní ochrany. Řešení protierozní ochrany Maccaferri. Nabízíme celou řadu řešení protierozní ochrany, která odpovídají stavu svahu a předpokládaným erozním silám. Většina těchto produktů je navržena tak, aby pomohla opětovnému vytvoření vegetace na svahu.

Nepředvídatelná schopnost růstu vegetace. Spoléhat jen na růst vegetace je však nepředvídatelné a velmi nespolehlivé, protože je náročné dosáhnout 100% pokrytí vegetací, čímž se exponované plochy stávají náchylnými k erozi. Kromě toho vegetace může odumřít nebo může být napadena, čímž se sníží schopnost protierozní ochrany. Ochrana a zvýšení únosnosti zeminy Náš široký sortiment protierozních rohoží zvyšuje únosnost zeminy vůči erozi tím, že poskytuje okamžitou ochranu exponovaných ploch před přímými účinky větru a deště; chrání čerstvě zasetá semena v horní vrstvě zeminy před vyplavením, dokud vegetace vyroste.

Image

Produkty, které podporují udržitelnou vegetaci. Tam, kde se vyžaduje přírodní vegetační svah, pouhé prosté uložení vrstvy zeminy na holý svah není obvykle dostačující a na úpatí nově vybudovaných svahů je vidět sesunuté vrstvy zeminy. Protierozní rohože, biologicky rozložitelný BioMac® a trvalý MacMat®, poskytují nákladově efektivní řešení zadržování zeminy i vlhkosti na svahu, čímž podporují udržitelnou vegetaci jako dlouhodobou protierozní ochranu. Na skalnatých svazích, kde je hlavním problémem zvětrávání povrchu horniny ve formě padání úlomků, jsou nejvhodnější naše systémy pro zachycení těchto úlomků horniny „MacRO“. Více informací o těchto systémech naleznete v příslušné části této webové stránky. Naše odborné znalosti pomáhají vytvářet řešení šitá na míru. Sklon svahu ovlivňuje volbu řešení. Naše systémy protierozní ochrany svahů poskytují také jednoduchou stabilizaci povrchu geotechnicky stabilních svahů. Geotechnicky nestabilní svahy vyžadují další přidané systémy nebo hřebíkování, které se použijí ve spojení s našimi řešeními protierozní ochrany. Naše odborné znalosti pomáhají klientům, kteří čelí těmto problémům a naše řešení jsou tomu přizpůsobena.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.