Hráze, propustky a příčné stavby

Home > řešení > Hráze, propustky a příčné stavby

Hráze, propustky a příčné stavby

Image

Příčné stavby se používají k regulaci vodních toků, které přenášejí pevné částice nebo sedimenty. Tyto stavby brání toku, mění jeho hydraulické chování a schopnost erodovat. Máme více než stoleté zkušenosti s aplikací vhodných příčných staveb používaných k regulaci proudění vodních toků. Naši inženýři spolupracují s klienty a při navrhování koryt, liniových a příčných staveb používají návrhový software MacRA Studio. Ten umožňuje projektantovi rychle provést předběžné hydraulické studie k posouzení potřebné ochrany břehů nebo příčné stavby. Naše knihovna produktů umožňuje použití kombinace umělých a přírodních řešení.

Typy hrází Hráze se podle tvaru spodní hrany uprostřed toku rozdělují na tři typy: svislé hráze, stupňovité hráze a šikmé hráze.Hlavním cílem je určit hydraulický profil, ve kterém jsou přenos zatížení na dně a zanášení v rovnováze. Použitím hrází se zmenšuje podélný sklon koryta, a tím i přenos. Gabionové hráze s povrchovou úpravou PoliMac jsou robustní, poddajné, snadno se instalují a při větších stavbách se používají jako primární i protipovodňové hráze. Reno Matrace Plus se v případě potřeby používají k lemování kontrolních nádrží nebo nádrží na rozptyl energie.

Image

Říční žebra a vlnolamy Řeky jsou v mnoha zemích součástí infrastruktury, a proto musí být splavné. K udržení konstantní hladiny pro splav řeky se mohou budovat podélná žebra. Žebra odvádějí vodní tok směrem do středu koryta a využívají vymývání vody, aby udrželi splavné koryto otevřené. Gabionová podélná žebra se obvykle aplikují ve formě válcových gabionů nebo pytlovitých gabionů. Příčná žebra jsou konstrukce, které vyčnívají do říčního koryta nebo ústí řeky, aby narušily proudění a odklonily ho od strany řeky, na které jsou žebra postavena. Gabionová žebra představují osvědčené řešení hlavních erozních jevů podél vodních toků, které se vyznačují vysokým dopravním zatížením. Gabionová žebra vytvářejí oblasti „hydraulického klidu“, kde se transportní zátěž koryta mění na usazování, čímž se obnovují erodované oblasti koryta a břehů. Na větších řekách se mohou vyskytovat také říční vlnolamy, které se používají k odklonění sil říční vody na břehy. U říčních vlnolamů se používají podobné technologie a návrhové přístupy jako u našich pobřežních vlnolamů. Patří k nim nejen výběr samotné konstrukce vlnolamu, ale také ochranných matrací pro konstrukci, která má zásadní význam pro zabránění vymývání. Mostní pilíře – řešení protierozní ochrany Příčné stavby se mohou týkat také mostů, jejichž pilíře často narušují hydraulické chování vodního toku. Vytváření vírů v okolí pilířů může zvýšit erozi způsobenou vymýváním v okolí mostu. Výběrem z naší nabídky systémů protierozní ochrany můžeme klientům nabídnout vhodná řešení dlouhodobé ochrany. Kromě toho můžeme poskytnout podporu při výběru nejvhodnější technologie výstavby, který minimalizuje narušení vodní dopravy a životního prostředí. Propustky a průchody přes řeku – kontrola zaměřená na erozi Příčné překážky přes vodní tok mohou způsobovat problémy se soustředěnou erozí v důsledku změn hydraulických podmínek. Součástí nové cesty přes řeku může být často propustek, který nasměruje přirozený tok řeky do umělého potrubí nebo rámové konstrukce. Tyto měnící se hydraulické profily soustřeďují erozní síly na koryto řeky a musí být kontrolovány. Přehrady Přehrady jsou specifickým typem příčné stavby a jsou určeny k zadržování vody. Důležitá je kontrola zadržované vody a charakter přehrady. Na základě našich znalostí v oblasti hydrotechniky klientům umíme poskytnout vhodný typ konstrukce koryta a protierozní ochrany, které jsou určeny k regulaci vody v okolí přehrady. Tam, kde jsou přehrady vystaveny erozi, ať už na výpustích, koruně nebo čelní straně, umíme také navrhnout řešení. Klientům umíme pomoci vypořádat se s těmito riziky a určit, zda řešení vyžaduje jednoduchou protierozní ochranu nebo náročnější hydrotechnickou konstrukci.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.