Debri Flow bariéry a bariéry proti mělkým sesuvům

Home > řešení > Debri Flow bariéry a bariéry proti mělkým sesuvům

Debri Flow bariéry a bariéry proti mělkým sesuvům

Image

Zemitě kamenité toky a mělké sesuvy jsou zkapalněné sesuvy půdy obsahující různé materiály od jemných částic až po velké balvany případně větve stromů, které se rychle pohybují po svahu. Jsou způsobeny nadměrnými zvodněním na svazích a ve svazích, způsobené extrémními srážkami, táním ledovců nebo podobně. Pravděpodobnost zemitě kamenitých toků se zvyšuje, když se z ohrožených svahů odstraní vegetace a jiná povrchová ochrana, například lesním požárem nebo odlesněním.

Zemitě kamenité proudy mají vzhledem k topografii tendenci pohybovat se v údolích. Pokud se zemitě kamenité toky účinným způsobem nezastaví, mohou poškodit nebo narušit dopravu nebo zablokovat vodní toky, což vede ke značným škodám. Naše Debri Flow bariéry proti zemitě kamenitým tokům jsou umístěny v dráze toku nebo mělkého sesuvu, nejčastěji v přírodních roklinách, kanálech nebo žlabech na svahu. Jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly rozměrům, předpokládanému zachycenému materiálu a očekávanému objemu toku, přičemž také obsahují specifické prvky absorpce energie pro zachycení toku.

Naše bariéry se instalují rychle, jednoduše a nemají negativní vliv na životní prostředí: bariéry mohou zůstat demontovány, přičemž v případě zvýšení rizika zemitě kamenitých toků se v budoucnu mohou instalovat na neporušené základy.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.