Zvýšenie únosnosti podložia

Home > Riešenie > Zvýšenie únosnosti podložia

Zvýšenie únosnosti podložia

Image

Problémy spojené s cestami a koľajovými lôžkami z nestmelených vrstiev

Podkladné vrstvy vozoviek, podložia násypov a železničných tratí vybudované z nestmelených materiálov môžu trpieť mnohými problémami, ktoré vedú k predčasnému opotrebovaniu komunikácie. Ide napríklad o tieto problémy:

– zníženie únosnosti,

– nerovnomerné sadanie,

– vyjazdenie koľají,

– prístupové komunikácie cez zamokrené /nasýtené zeminy,

– veľká hrúbka konštrukčnej vrstvy,

– málo únosné podložie.

Tieto vplyvy sú pozorované pri mnohých aplikáciách vrátane koľajových lôžok, lesných ciest, banských dopravných ciest, stavenísk a parkovacích plôch.


Výstužné geomreže na zlepšenie technických parametrov. Vhodne navrhnuté a použité výstužné geomreže uložené v nestmelených zrnitých vrstvách zlepšujú úžitkové parametre cesty alebo koľajového lôžka, predlžujú jeho životnosť a intervaly údržby. Výstužné geomreže fungujú na základe spolupôsobenia so zásypovým zrnitým materiálom, čím zlepšujú jeho vlastnosti v porovnaní so stavom, keď nie je vystužený.


Image

Súčasne zvyšujú deformačný modul pružnosti a únosnosť, čo vedie k vyššej odolnosti voči deformáciám a vyjazdeniu koľají. Výstužné geomreže v podkladných vrstvách zabezpečujú:

– vhodnú oporu proti pohybu častíc v sypanine – zaklinovanie sypaniny

– vytvorenie efektu napnutej membrány

Zvýšenie únosnosti podkladných vrstiev pri súčasnom znížení jej hrúbky. Vystužením podkladnej vrstvy je možné znížiť jej hrúbku až o tretinu a zároveň zvýšiť jej únosnosť.

Naše skúsenosti pomáhajú prinášať riešenia s tou najlepšou hodnotou. Pomocou nášho návrhového softvéru MacREAD dokážeme optimalizovať pomer medzi výstužným geosyntetickým materiálom geomreže (alebo geotextílie ) a hrúbkou podkladnej vrstvy pre navrhnutie riešenia s tou najvyššou pridanou hodnotou.


This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.