Zvýšenie únosnosti podložia

Home > Riešenie > Zvýšenie únosnosti podložia

Zvýšenie únosnosti podložia

Image

Problémy spojené s cestami a koľajovými lôžkami z nestmelených vrstiev Podkladné vrstvy vozoviek, podložia násypov a železničných tratí vybudované z nestmelených materiálov môžu trpieť mnohými problémami, ktoré vedú k predčasnému opotrebovaniu komunikácie. Ide napríklad o tieto problémy: – zníženie únosnosti, – nerovnomerné sadanie, – vyjazdenie koľají, – prístupové komunikácie cez zamokrené /nasýtené zeminy, – veľká hrúbka konštrukčnej vrstvy, – málo únosné podložie. Tieto vplyvy sú pozorované pri mnohých aplikáciách vrátane koľajových lôžok, lesných ciest, banských dopravných ciest, stavenísk a parkovacích plôch.

Výstužné geomreže na zlepšenie technických parametrov. Vhodne navrhnuté a použité výstužné geomreže uložené v nestmelených zrnitých vrstvách zlepšujú úžitkové parametre cesty alebo koľajového lôžka, predlžujú jeho životnosť a intervaly údržby. Výstužné geomreže fungujú na základe spolupôsobenia so zásypovým zrnitým materiálom, čím zlepšujú jeho vlastnosti v porovnaní so stavom, keď nie je vystužený. Súčasne zvyšujú deformačný modul pružnosti a únosnosť, čo vedie k vyššej odolnosti voči deformáciám a vyjazdeniu koľají.

Image

Výstužné geomreže v podkladných vrstvách zabezpečujú: – vhodnú oporu proti pohybu častíc v sypanine – zaklinovanie sypaniny – vytvorenie efektu napnutej membrány Zvýšenie únosnosti podkladných vrstiev pri súčasnom znížení jej hrúbky. Vystužením podkladnej vrstvy je možné znížiť jej hrúbku až o tretinu a zároveň zvýšiť jej únosnosť. Naše skúsenosti pomáhajú prinášať riešenia s tou najlepšou hodnotou. Pomocou nášho návrhového softvéru MacREAD dokážeme optimalizovať pomer medzi výstužným geosyntetickým materiálom geomreže (alebo geotextílie ) a hrúbkou podkladnej vrstvy pre navrhnutie riešenia s tou najvyššou pridanou hodnotou.

This site is registered on wpml.org as a development site.