Defencell MAC

Na základe našich odborných poznatkov s gabionovými konštrukciami a sieťami sme vyvinuli vysoko kvalitnú záchytnú konštrukciu, Defencell MAC, ktorá poskytuje ochranu proti silám rôznej veľkosti, výbuchom a nárazom vozidiel.

Konštrukcia Defencell MAC je dostupná v rôznych veľkostiach, umožňuje rýchle nasadenie a na  mieste určenia sa naplní dostupným plniacim materiálom na vytvorenie modulárnej bariéry. Moduly sa môžu ukladať na seba na vybudovanie štruktúr potrebnej výšky, na ochranu základní, táborov, skladov, vozidiel či inej infraštruktúry. Moduly sú využívané aj v občianskom prostredí na ochranu budov, infraštruktúry či iných zariadení, ktorým hrozí riziko útoku.

Defencell MAC je viacbunková konštrukcia vyrábaná zo zváranej oceľovej siete. Sieť je zvnútra opatrená plášťom z netkanej geotextílie, ktorý tvorí vnútorné debnenie každej bunky.  Geotextília v každej bunke sa prekrýva cez montážny presah a pripája sa k hornej hrane modulu.  Spodná časť geotextílie je ponechaná voľne na preloženie do vnútra pri inštalácii a vytvorenie tesnenia proti vypadávaniu zeminy z blokov.

Geotextília je špeciálne vyrobená tak, aby poskytovala dlhšiu odolnosť proti UV žiareniu v porovnaní s bežnými netkanými geotextíliami.

Moduly Defencell MAC sa spájajú v pozdĺžnom smere pomocou spojovacích kolíkov na dosiahnutie konštrukcie požadovanej dĺžky.

need more information maccaferri