Acoustic-barriers

Výzvy v mestských oblastiach.Mestské oblasti zavádzajú ďalší rozmer do inžinierskychproblémov našich klientov.
Vzhľadom na prítomnosť inej infraštruktúry a ľudí sú príležitostipre rozvoj komplikovanejšie a nákladnejšie.
Medzi typické problémy patria:

  • obmedzené pozemky pre cestné alebo železničné stavby, ktoré si vyžadujú budovanie oporných konštrukcií s vysokým sklonom,
  • rezidenčná výstavba na strmých svahoch, ktorá si vyžaduje vybudovanie opornýchkonštrukcií za účelom vytvorenia terás s cieľom maximalizovať plochu zástavby,
  • prítomnosť podzemnej vody v blízkosti nových konštrukcií si môže vyžadovaťodvodnenie terénu,
  • zakladanie obchodných a priemyselných objektov  na neúnosnom podloží, sivyžaduje vystuženia podložia,
  • výstavba tunelov pre metro alebo inú podzemnú infraštruktúru.
Estetické a funkčné vlastnosti. Estetické vlastnosti sú rovnako dôležité ako funkčnévlastnosti objektu, ako sú napríklad deliaca, protihluková a bezpečnostná funkcia. Jedným zdôležitých faktorov môže byť aj výber riešenia, ktoré minimalizuje rušenie obyvateľov, osôbdochádzajúcich za prácou a obchodom.

Našu širokú ponuku riešení je možné prispôsobiť tak aby splnila čo najviac z týchtopožiadaviek.

Aplikàcie

need more information maccaferri