Sarmac® Bituminous Mattress

Naše matrace Sarmac® slúžia na ukotvenie a ochranu podmorského potrubia a káblov.

Konštrukcia matracov Sarmac® je tvorená dvojzákrutovou šesťhrannou oceľovou sieťou. Matrac Sarmac®  sa naplní zmesou kameniva a pieskového asfaltového tmelu a zabalí do ochrannej geotextílie. Vstavané zdvíhacie popruhy umožňujú jeho efektívnu  inštaláciu na stavenisku.

Z matracov Sarmac® sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky, ako sú PAH, ťažké kovy či uhľovodíky nad rámec limitov pre pitnú vodu.

Sarmac® si zachováva poddajnosť aj pri nízkych teplotách a kopíruje profil potrubia či káblov. Schopnosť pohlcovať energiu z neho robí ideálne riešenie na križovatkách potrubí či pod plošinami alebo mólami.
 

need more information maccaferri