Sektory

Sektory

Baníctvo
Baníctvo
ҧaŇĺba nerastn√Ĺch surov√≠n sa v priebehu storońć√≠ neust√°le zvyŇ°uje, aby uspokojila rast√ļci dopyt ńĺud√≠ po pr√≠rodn√Ĺch zdrojoch. ҧaŇĺobn√Ĺ priemysel dnes ńćel√≠Pohńĺad
star
Dopravn√° infraŇ°trukt√ļra
Dopravn√° infraŇ°trukt√ļra
R√Ĺchly rast svetovej popul√°cie a vzostup trendu urbaniz√°cie n√ļtia do v√Ĺstavby dopravnej infraŇ°trukt√ļry. Smerovanie k udrŇĺateńĺn√©mu dopravn√©mu syst√©mu zPohńĺad
star
Mestsk√° infraŇ°trukt√ļra
Mestsk√° infraŇ°trukt√ļra
Po celom svete sa buduj√ļ nov√© infraŇ°trukt√ļry, ktor√© musia drŇĺaŇ• krok s poŇĺiadavkami ekonomick√©ho rozvoja a rastom popul√°cie. Hlavnou v√Ĺzvou pri navrhoPohńĺad
star
N√ļdzov√Ĺ stav & povodeŇą
N√ļdzov√Ĺ stav & povodeŇą
Bezprecedentn√© zmeny v poveternostn√Ĺch z√°konitostiach ved√ļ k zv√ĹŇ°enej frekvencii pr√≠rodn√Ĺch udalost√≠ s vysok√Ĺm dopadom. Povodne a in√© pr√≠rodn√© katastrPohńĺad
star
Obrana & BezpeńćnosŇ•
Obrana & BezpeńćnosŇ•
Kvalitu Ňĺivota v mnoh√Ĺch oblastiach sveta ovplyvŇąuje niekońĺko bezpeńćnostn√Ĺch hrozieb. Vp√°dy nepriateńĺsk√Ĺch vozidiel, v√ĹbuŇ°niny alebo pozemn√© √ļtoky sa Pohńĺad
star
Ochrana Ňĺivotn√©ho prostredia
Ochrana Ňĺivotn√©ho prostredia
Niektor√© tradińćn√© ńĺudsk√© ńćinnosti s√ļ Ňĺivotne d√īleŇĺit√© pre soci√°lny a ekonomick√Ĺ rast, no z√°roveŇą m√īŇĺu v√Ĺrazne ovplyvniŇ• Ňĺivotn√© prostredie t√Ĺm, Ňĺe priPohńĺad
star
PobreŇĺn√© & Rieńćne regulańćn√© pr√°ce
PobreŇĺn√© & Rieńćne regulańćn√© pr√°ce
Odveky Ňĺili ńĺudia v bl√≠zkosti brehov riek a pobreŇĺ√≠. V d√īsledku antropologick√Ĺch ńćinnost√≠ a zmien Ňĺivotn√©ho prostredia je rovnov√°ha medzi dynamickou ńćPohńĺad
star
Pońĺnohospod√°rstvo
Pońĺnohospod√°rstvo
Pońĺnohospod√°rstvo a agropodnikanie s√ļ mimoriadne citliv√© na zmenu kl√≠my a extr√©mne poveternostn√© javy. Rast√ļce teploty zvyŇ°uj√ļ riziko sucha a ovplyvŇąuPohńĺad
star
Ropa&Plyn / Energia
Ropa&Plyn / Energia
Dopyt po energii r√Ĺchlo rastie, pretoŇĺe je z√°kladom podpory ńĺudsk√©ho rozvoja. Jednou z najv√§ńćŇ°√≠ch v√Ĺziev tohto storońćia je splniŇ• ońćak√°van√Ĺ dopyt po ePohńĺad
star
Stavebníctvo, Priemysel & Sport
Stavebníctvo, Priemysel & Sport
Z n√°Ň°ho rozsiahleho portf√≥lia kombinujeme naŇ°e produkty do syst√©mov, ktor√© s√ļ optimalizovan√© tak, aby spńļŇąali poŇĺiadavky klientov t√Ĺkaj√ļce sa stavebn√ĹPohńĺad
star

NenaŇ°li ste, ńćo ste hńĺadali?

Filter by:
RozŇ°√≠ren√© vyhńĺad√°vanie
Spoznajte naŇ°ich odborn√≠kov

Zastupujeme v√≠Ň•azn√©ho partnera pre komplexn√Ĺ svet civiln√©ho a priemyseln√©ho stavebn√≠ctva. VńŹaka Ň°irokej Ň°k√°le naŇ°e produkty predstavuj√ļ odpoveńŹ na r√īzne technick√© poŇĺiadavky tohto odvetvia: od dren√°Ňĺe a ochrany, cez vodotesnosŇ• Ň°trukt√ļr a krytov, √ļsporu energie a komfort b√Ĺvania, aŇĺ po kontrolu pary a probl√©my s√ļvisiace s t√Ĺmto odvetv√≠m.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.