Sadlers Farm MacRes 040613 017

Systém MacRes® bol vyvinutý s cieľom umožniť budovať vystužené horninové konštrukcie s kolmým lícom z betónových prefabrikátov.

Vo veľkej miere je využívaný hlavne pri budovaní infraštruktúry, banských stavieb a všade tam, kde je vyžadovaný vertikálny líc vystuženej konštrukcie, ktorá je schopná odolávať vysokému zaťaženiu.

Systém je tvorený kombináciou výstužných geopásov v kombinácii s veľkoplošnými betónovými lícnymi prefabrikátmi. Lineárne polymerické výstužné geopásy ParaWeb® sú umiestnené medzi zhutnené vrstvy štrukturálneho zásypu a tesne sa spájajú s prefabrikovanými lícnymi panelmi.  Lícne panely sa vztyčujú do progresívnych vrstiev súčasne s budovaním vrstiev zhutneného štrukturálneho zásypu za nimi.

Betónové panely sú vyrábané a prispôsobené podľa požiadaviek projektu, čo je dôležité najmä pri náročných aplikáciách, ako sú oporné steny pre drviče a výsypné rampy v baniach.

Panely môžu byť dodané s konkrétnou povrchovou úpravou líca v závislosti od estetických požiadaviek klienta.

need more information maccaferri