IT-RS-MacWall for beautiful segmental block retaining walls

MacWall® predstavuje systém lícneho opevnenia vystuženej horninovej konštrukcie z betónových blokov, ktorý v sebe spája estetické vlastnosti murovaných stien s technickými výhodami vystužených horninových konštrukcií.  Segmentové blokové oporné múry („SRW“) sa tešia stále väčšej obľube vďaka jednoduchosti ich výstavby, nízkym nákladom a všestrannosti použitia.

Systému MacWall® tvoria nasledovné časti:

  • betónový modulárny blok so štiepaným lícom v rôznych farebných vyhotoveniach pre rôzne štruktúry a prostredia,
  • výstužné geomreže Paragrid® ukladané medzi radmi blokov .

Geomreže Paragrid® sa umiestňujú v štrukturálnom zásype horizontálne kolmo k lícnym prvkom a zabezpečujú prenos ťahových zložiek napätia na líc konštrukcie od spätného zásypu. Geomreže zároveň zabezpečujú spolupôsobenie lícových blokov so spätným zásypom.

Oporný múr MacWall® umožňuje jednoduché budovanie oblúkov , rohov, schodov a keďže je budovaný  suchým spôsobom (tvárnice sú ukladané na sucho bez použitia malty), jednoducho a rýchlo sa buduje v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

need more information maccaferri