MacMat® L

Geokompozit MacMat® L je vyrobený z georohože MacMat® (3D rohože s kuželovým tvarem získaná vytlačovaním polypropylénových vláken), která je tepelnou úpravou spojena s vyztuženou membránou. Geomembrána je tkaná polypropylénová geotextilie laminovaná na obou stranách polypropylénovou fólií.

Geokompozit MacMat® L je vhodný na protierozní ochranu.

Uplatnění najde zejména na malých vodních tocích nebo odvodňovacích příkopech.

need more information maccaferri